فروش انواع پردازنده Intel Core 2 Duo در فروشگاه الپیکالا همراه با فن و مادربرد

لیست Core Duo دو هسته ای

مدل پردازنده تعداد هسته سرعت هر هسته حافظه کش
cache
توان
   Core 2 Duo E7300 2 / 2 2.66 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E6700 2 / 2 2.66 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Duo E6750 2 / 2 2.66 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Duo E7400 (LP) 2 / 2 2.8 GHz 3 MB  
   Core 2 Duo E7400 2 / 2 2.8 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E8190 2 / 2 2.66 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E8200 2 / 2 2.66 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E7500 2 / 2 2.93 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E8290 2 / 2 2.83 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E7600 2 / 2 3.06 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E8300 2 / 2 2.83 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E6850 2 / 2 3 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Duo E8400 2 / 2 3 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E8500 2 / 2 3.16 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E8600 2 / 2 3.33 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E6305 2 / 2 1.86 GHz 2 MB 65W
   Core 2 Duo E6405 2 / 2 2.13 GHz 2 MB 65W
   Celeron 440 (B) 1 / 1 2 GHz 512 KB  
   Celeron 450 1 / 1 2.2 GHz 512 KB 35W
   Celeron E3400 2 / 2 2.6 GHz 1 MB 65W
   Celeron E3500 2 / 2 2.7 GHz 1 MB 65W
   Pentium E6800 2 / 2 3.33 GHz 2 MB 65W
   Core 2 Quad Q9650 4 / 4 3 GHz 12 MB 95W
   Core 2 Extreme QX9770 4 / 4 3.2 GHz 12 MB 136W

قیمت cpu Quad core

مدل پردازنده تعداد هستهسرعت هر هسته حافظه کش
cache
توان
   Core 2 Quad Q8400 4 / 4 2.66 GHz 4 MB 95W
   Core 2 Quad Q8400S 4 / 4 2.66 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Quad Q9400 4 / 4 2.66 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9400S 4 / 4 2.66 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Quad Q6700 4 / 4 2.66 GHz 8 MB 95W
   Core 2 Quad Q9500 4 / 4 2.83 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9505 4 / 4 2.83 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9505S 4 / 4 2.83 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Quad Q9450 4 / 4 2.66 GHz 12 MB 95W
   Core 2 Quad Q9450S 4 / 4 2.66 GHz 12 MB 65W
   Core 2 Quad Q9550 4 / 4 2.83 GHz 12 MB 95W
   Core 2 Quad Q9550S 4 / 4 2.83 GHz 12 MB 65W
   Core 2 Quad Q9700 4 / 4 3.16 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9705 4 / 4 3.16 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9650 4 / 4 3 GHz 12 MB 95W
   Celeron 440 (B) 1 / 1 2 GHz 512 KB  
   Celeron 450 1 / 1 2.2 GHz 512 KB 35W
   Celeron E3400 2 / 2 2.6 GHz 1 MB 65W
   Celeron E3500 2 / 2 2.7 GHz 1 MB 65W
   Pentium E6800 2 / 2 3.33 GHz 2 MB 65W
Core 2 Duo E8500 2 / 2 3.16 GHz 6 MB 65W
Core 2 Duo E8600 2 / 2 3.33 GHz 6 MB 65W
Core 2 Extreme QX9650 4 / 4 3 GHz 12 MB 130W
Core 2 Extreme QX9770 4 / 4 3.2 GHz 12 MB 136W

قیمت cpu core 2 quad

قیمت cpu core 2 duo e8400
قیمت سی پی یو intel core 2 duo e8600
خرید cpu e8700
Cpu 8400 قیمت
خرید سی پی یو core 2 extreme
اعداد روی cpu

قیمت cpu intel pentium g4560
قیمت cpu g4400
بررسی cpu g4400
پردازنده celeron
قیمت cpu g5400
قیمت پردازنده های اینتل
قیمت cpu core i5 4400
سی پی یو amd