مشخصات cpu intel pentium

Pentium Dual-Core E2210 Dual Core 2.2 GHz
Pentium Dual-Core E5200 2.5 GHz
Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz
Pentium E5400  2.7 GHz
Pentium E5500  2.8 GHz 2 MiB
Pentium E5700 3 GHz    2 MiB
Pentium E5800  3.2 GHz 2 MiB
Pentium E6300  2.8 GHz 2 MiB
Pentium E6500  2.93 GHz              2 MiB
Pentium E6500K 2.93 GHz
Pentium E6600  3.07 GHz              2 MiB
Pentium E6700  3.2 GHz 2 MiB
Pentium E6800  

قیمت CPU pentium dual core

برای خرید پردازنده پنتیوم تماس بگیرید

انواع پردازنده دو هسته ای پنتیوم

سی پی یو intel pentium g2020
قیمت سی پی یو pentium g4560
سی پی یو اینتل
مقایسه سی پی یو g620
قیمت سی پی یو i5
سی پی یو ۳۲۵۰
قیمت سی پی یو i3
قیمت سی پی یو g645