سی پی یو amd athlon 64 x2 سوکت am2 نقد و بررسی در الپیکالا

قیمت سی پی یو amd athlon x2

قیمت cpu amd athlon 64 x2 4200 تری

مشخصات سی پی یو Athlon 64 X2 5000

سری پردازندهAthlon 64 X2 Processor
نوع کاربریDesktop
مدل سی پی یوAthlon 64 X2
سرعت پردازنده2.08 GHz
حافظه کشCache2 MB Intel® Smart Cache
تعداد هستهCores2
تعداد رشتهThreads2
توان35 W
ابعاد112.9 mm2
نوع سیستم64-bit
سی پی یو Athlon 64 X2

لیست cpu amd athlon 64 x2

AMD Athlon 64 X2 3000+ – ADE3000HAX5DC
AMD Athlon 64 X2 3000+ – ADE3000HAX5DM
AMD Athlon 64 X2 3250e – ADJ3250IAA5DO
AMD Athlon 64 X2 3250e – ADJ3250IAV5DO (ADJ3250DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 3400+ – ADD3400IAA5CU
AMD Athlon 64 X2 3400e – ADJ3400IAA5DO / ADJ3400IAA5DOE
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADA3600DAA4BV
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADD3600IAA5DO / ADD3600IAA5DOE
AMD Athlon X2 3600+ – ADO3600IAA4CU (ADO3600CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA5CU
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA4DD
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA5DD (ADO3600DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA5DL
AMD Athlon X2 BE-2300 – ADH2300IAA5DD (ADH2300DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2300 – ADH2300IAA5DO (ADH2300DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADA3800DAA5BV (ADA3800BVBOX
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADA3800DAA5CD (ADA3800CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADA3800IAA5CU (ADA3800CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADO3800IAA5CS (ADO3800CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADO3800IAA5CU (ADO3800CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADO3800IAA5CZ (ADO3800CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADD3800IAA5CU
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADD3800IAT5CU (ADD3800CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4000+ – ADA4000IAA6CS (ADA4000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4000+ – ADO4000IAA6CS (ADO4000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4000+ – ADO4000IAA5DD (ADO4000DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2350 – ADH2350IAA5DD (ADH2350DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2350 – ADH2350IAA5DO (ADH2350DOBOX)
AMD Athlon X2 4050e – ADH4050IAA5DO (ADH4050DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADA4200DAA5BV (ADA4200BVBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADA4200DAA5CD (ADA4200CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADA4200IAA5CU (ADA4200CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADD4200IAA5DO / ADD4200IAA5DOE
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADO4200IAA5CU (ADO4200CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADO4200IAA5DD (ADO4200DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADO4200IAA5DO (ADO4200DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADA4400DAA6CD (ADA4400CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADA4400DAA5BV (ADA4400BVBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADA4400IAA6CS (ADA4400CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA6CS (ADO4400CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADV4400DAA6CD (ADV4400CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA5DD (ADO4400DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA5DO (ADO4400DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA5DU
AMD Athlon X2 BE-2400 – ADH2400IAA5DD (ADH2400DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2400 – ADH2400IAA5DO (ADH2400DOBOX)
AMD Athlon X2 4450B – ADH445BIAA5DO (ADH445BDOBOX)
AMD Athlon X2 4450e – ADH4450IAA5DO (ADH4450DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADA4600DAA5BV (ADA4600BVBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADA4600DAA5CD (ADA4600CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADA4600IAA5CU (ADA4600CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADO4600IAA5CS
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADO4600IAA5CU (ADO4600CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADO4600IAA5CZ (ADO4600CZBOX)
AMD Athlon X2 4600+ – ADO4600IAA5DO (ADO4600DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADA4800DAA6CD (ADA4800CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADA4800IAA6CS (ADA4800CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADO4800IAA6CS (ADO4800CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADO4800IAA5DD (ADO4800DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADO4800IAA5DO (ADO4800DOBOX)
AMD Athlon X2 BE-2450 – ADH2450IAA5DO
AMD Athlon X2 4850B – ADH485BIAA5DO (ADH485BDOBOX)
AMD Athlon X2 4850e – ADH4850IAA5DO (ADH4850DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADA5000IAA5CS (ADA5000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADA5000IAA5CU (ADA5000CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADA5000IAA5CZ
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5CS (ADO5000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5CU (ADO5000CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5CZ (ADO5000CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5DD (ADO5000DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5DO (ADO5000DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition – ADO5000IAA5DS (ADO5000DSWOF)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5DU
AMD Athlon 64 X2 5000B – ADO500BIAA5DO
AMD Athlon 64 X2 5050e – ADH5050IAA5DO (ADH5050DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADA5200IAA6CS (ADA5200CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADA5200IAA6CZ (ADA5200CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADI5200IAA5DD (ADI5200DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA6CS (ADO5200CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA6CZ (ADO5200CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA5DD (ADO5200DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA5DO (ADO5200DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200B – ADO520BIAA5DO
AMD Athlon 64 X2 5400+ – ADA5400IAA5CZ (ADA5400CZBOX)
AMD Athlon X2 5400+ – ADO5400IAA5DO (ADO5400DOBOX)
AMD Athlon X2 5400+ Black Edition – ADO5400IAA5DS (ADO5400DSWOF)
AMD Athlon X2 5400B – ADO540BIAA5DO (ADO540BDOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5600+ – ADA5600IAA6CZ (ADA5600CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5600+ – ADA5600IAA5DO (ADA5600DOBOX)
AMD Athlon X2 5600+ – ADO5600IAA5DO (ADO5600DOBOX)
AMD Athlon X2 5600B – ADO560BIAA5DO
AMD Athlon X2 5800+ – ADA5800IAA5DO
AMD Athlon 64 X2 6000+ – ADA6000IAA6CZ (ADA6000CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 6000+ – ADV6000IAA5DO (ADV6000DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 6000+ – ADX6000IAA6CZ (ADX6000CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 6400+ – ADX6400IAA6CZ (ADX6400CZBOX / ADX6400CZWOF)
AMD Athlon 64 X2 2.1 GHz – ZDO2100IMA556
AMD Athlon 64 X2 2.4 GHz – ZDV2400IAA639
AMD Athlon 64 X2 2.6 GHz – ZDA2600IAA6CS
لیست cpu amd athlon 64 x2

AMD Athlon 64 X2 3000+ به صورت تری مناسب مادربرد AMD am2
AMD Athlon 64 X2 3250e
AMD Athlon 64 X2 3400+
AMD Athlon 64 X2 3400e
AMD Athlon 64 X2 3600+

AMD Athlon 64 X2 3800+
AMD Athlon 64 X2 4000+
AMD Athlon 64 X2 4200+
AMD Athlon 64 X2 4400+
AMD Athlon 64 X2 4600+
AMD Athlon 64 X2 4800+
AMD Athlon 64 X2 5000+
AMD Athlon 64 X2 5200+
AMD Athlon 64 X2 5400+
AMD Athlon 64 X2 5600+

پردازنده amd athlon 64

قیمت athlon 64 x2 بسته به نوع و مدل می باشد جهت نقد و بررسی در الپیکالا

Amd athlon 64 x2 خرید
قیمت سی پی یو amd سوکت am2