سی پی یو amd athlon 64 x2 سوکت am2 الپیکالا

قیمت سی پی یو amd athlon x2

قیمت cpu amd athlon 64 x2 4200 تری : 297/000 تومان

مشخصات سی پی یو Athlon 64 X2 5000

سری پردازندهAthlon 64 X2 Processor
نوع کاربریDesktop
مدل سی پی یوAthlon 64 X2
سرعت پردازنده2.08 GHz
حافظه کشCache2 MB Intel® Smart Cache
تعداد هستهCores2
تعداد رشتهThreads2
توان35 W
ابعاد112.9 mm2
نوع سیستم64-bit
سی پی یو Athlon 64 X2

لیست cpu amd athlon 64 x2

AMD Athlon 64 X2 3000+ – ADE3000HAX5DC
AMD Athlon 64 X2 3000+ – ADE3000HAX5DM
AMD Athlon 64 X2 3250e – ADJ3250IAA5DO
AMD Athlon 64 X2 3250e – ADJ3250IAV5DO (ADJ3250DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 3400+ – ADD3400IAA5CU
AMD Athlon 64 X2 3400e – ADJ3400IAA5DO / ADJ3400IAA5DOE
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADA3600DAA4BV
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADD3600IAA5DO / ADD3600IAA5DOE
AMD Athlon X2 3600+ – ADO3600IAA4CU (ADO3600CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA5CU
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA4DD
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA5DD (ADO3600DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 3600+ – ADO3600IAA5DL
AMD Athlon X2 BE-2300 – ADH2300IAA5DD (ADH2300DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2300 – ADH2300IAA5DO (ADH2300DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADA3800DAA5BV (ADA3800BVBOX
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADA3800DAA5CD (ADA3800CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADA3800IAA5CU (ADA3800CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADO3800IAA5CS (ADO3800CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADO3800IAA5CU (ADO3800CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADO3800IAA5CZ (ADO3800CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADD3800IAA5CU
AMD Athlon 64 X2 3800+ – ADD3800IAT5CU (ADD3800CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4000+ – ADA4000IAA6CS (ADA4000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4000+ – ADO4000IAA6CS (ADO4000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4000+ – ADO4000IAA5DD (ADO4000DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2350 – ADH2350IAA5DD (ADH2350DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2350 – ADH2350IAA5DO (ADH2350DOBOX)
AMD Athlon X2 4050e – ADH4050IAA5DO (ADH4050DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADA4200DAA5BV (ADA4200BVBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADA4200DAA5CD (ADA4200CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADA4200IAA5CU (ADA4200CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADD4200IAA5DO / ADD4200IAA5DOE
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADO4200IAA5CU (ADO4200CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADO4200IAA5DD (ADO4200DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4200+ – ADO4200IAA5DO (ADO4200DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADA4400DAA6CD (ADA4400CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADA4400DAA5BV (ADA4400BVBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADA4400IAA6CS (ADA4400CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA6CS (ADO4400CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADV4400DAA6CD (ADV4400CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA5DD (ADO4400DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA5DO (ADO4400DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4400+ – ADO4400IAA5DU
AMD Athlon X2 BE-2400 – ADH2400IAA5DD (ADH2400DDBOX)
AMD Athlon X2 BE-2400 – ADH2400IAA5DO (ADH2400DOBOX)
AMD Athlon X2 4450B – ADH445BIAA5DO (ADH445BDOBOX)
AMD Athlon X2 4450e – ADH4450IAA5DO (ADH4450DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADA4600DAA5BV (ADA4600BVBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADA4600DAA5CD (ADA4600CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADA4600IAA5CU (ADA4600CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADO4600IAA5CS
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADO4600IAA5CU (ADO4600CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 4600+ – ADO4600IAA5CZ (ADO4600CZBOX)
AMD Athlon X2 4600+ – ADO4600IAA5DO (ADO4600DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADA4800DAA6CD (ADA4800CDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADA4800IAA6CS (ADA4800CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADO4800IAA6CS (ADO4800CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADO4800IAA5DD (ADO4800DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 4800+ – ADO4800IAA5DO (ADO4800DOBOX)
AMD Athlon X2 BE-2450 – ADH2450IAA5DO
AMD Athlon X2 4850B – ADH485BIAA5DO (ADH485BDOBOX)
AMD Athlon X2 4850e – ADH4850IAA5DO (ADH4850DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADA5000IAA5CS (ADA5000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADA5000IAA5CU (ADA5000CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADA5000IAA5CZ
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5CS (ADO5000CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5CU (ADO5000CUBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5CZ (ADO5000CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5DD (ADO5000DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5DO (ADO5000DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition – ADO5000IAA5DS (ADO5000DSWOF)
AMD Athlon 64 X2 5000+ – ADO5000IAA5DU
AMD Athlon 64 X2 5000B – ADO500BIAA5DO
AMD Athlon 64 X2 5050e – ADH5050IAA5DO (ADH5050DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADA5200IAA6CS (ADA5200CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADA5200IAA6CZ (ADA5200CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADI5200IAA5DD (ADI5200DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA6CS (ADO5200CSBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA6CZ (ADO5200CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA5DD (ADO5200DDBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200+ – ADO5200IAA5DO (ADO5200DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5200B – ADO520BIAA5DO
AMD Athlon 64 X2 5400+ – ADA5400IAA5CZ (ADA5400CZBOX)
AMD Athlon X2 5400+ – ADO5400IAA5DO (ADO5400DOBOX)
AMD Athlon X2 5400+ Black Edition – ADO5400IAA5DS (ADO5400DSWOF)
AMD Athlon X2 5400B – ADO540BIAA5DO (ADO540BDOBOX)
AMD Athlon 64 X2 5600+ – ADA5600IAA6CZ (ADA5600CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 5600+ – ADA5600IAA5DO (ADA5600DOBOX)
AMD Athlon X2 5600+ – ADO5600IAA5DO (ADO5600DOBOX)
AMD Athlon X2 5600B – ADO560BIAA5DO
AMD Athlon X2 5800+ – ADA5800IAA5DO
AMD Athlon 64 X2 6000+ – ADA6000IAA6CZ (ADA6000CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 6000+ – ADV6000IAA5DO (ADV6000DOBOX)
AMD Athlon 64 X2 6000+ – ADX6000IAA6CZ (ADX6000CZBOX)
AMD Athlon 64 X2 6400+ – ADX6400IAA6CZ (ADX6400CZBOX / ADX6400CZWOF)
AMD Athlon 64 X2 2.1 GHz – ZDO2100IMA556
AMD Athlon 64 X2 2.4 GHz – ZDV2400IAA639
AMD Athlon 64 X2 2.6 GHz – ZDA2600IAA6CS
لیست cpu amd athlon 64 x2

AMD Athlon 64 X2 3000+ به صورت تری مناسب مادربرد AMD am2
AMD Athlon 64 X2 3250e
AMD Athlon 64 X2 3400+
AMD Athlon 64 X2 3400e
AMD Athlon 64 X2 3600+

AMD Athlon 64 X2 3800+
AMD Athlon 64 X2 4000+
AMD Athlon 64 X2 4200+
AMD Athlon 64 X2 4400+
AMD Athlon 64 X2 4600+
AMD Athlon 64 X2 4800+
AMD Athlon 64 X2 5000+
AMD Athlon 64 X2 5200+
AMD Athlon 64 X2 5400+
AMD Athlon 64 X2 5600+

پردازنده amd athlon 64

قیمت athlon 64 x2 بسته به نوع و مدل می باشد که حداقل قیمت ها ذکر شده است
Amd athlon 64 x2 خرید
قیمت سی پی یو amd سوکت am2
خرید سی پی یو با سوکت am2