سیم مخصوص لحیم کاری آریا مدل a-17 الپیکالا

قیمت سیم لحیم متری آریا

قیمت سیم لحیم متری آریا : 26/500 تومان

مشخصات سیم لحیم آریا

برندآریا / arya
مدلa-17
نوع سیملحیم
کاربریهویه کاری و لحیم کاری
قطر لحیم1 میلی متر
آلیاژ۶۰% قلع و ۴۰% فلز سرب
مشخصات سیم لحیم آریا

سیم لحیم چیست
بهترین سیم لحیم برای اتصال و تعمیرات قطعات الکترونیکی به صورت سیمی که با اغشتن به روغن تمیز کننده هویه و اتصال بهتر به قطعه می باشد.
انواع سیم لحیم
قیمت سیم لحیم یک کیلویی
سیم لحیم ارزان
سیم لحیم آساهی اصلی
سیم لحیم روغن دار
سیم لحیم ژرف

سیم لحیم قطر ۱ میلیمتر ۶۰% قلع و ۴۰% فلز سرب هنگام لحیم کاری جلوگیری از برخورد مستقیم انگشتان دست به سیم لحیم که درصدی سرب داخل آن می باشد.