سیم مخصوص لحیم کاری آریا مدل a-17 نقد و بررسی در الپیکالا

قیمت سیم لحیم متری آریا

قیمت سیم لحیم متری آریا

مشخصات سیم لحیم آریا

برندآریا / arya
مدلa-17
نوع سیملحیم
کاربریهویه کاری و لحیم کاری
قطر لحیم1 میلی متر
آلیاژ۶۰% قلع و ۴۰% فلز سرب
مشخصات سیم لحیم آریا

سیم لحیم چیست
بهترین سیم لحیم برای اتصال و تعمیرات قطعات الکترونیکی به صورت سیمی که با اغشتن به روغن تمیز کننده هویه و اتصال بهتر به قطعه می باشد.
انواع سیم لحیم آریایی
قیمت سیم لحیم یک کیلویی
سیم لحیم ارزان

سیم لحیم آساهی اصلی
سیم لحیم روغن دار جهت نقد و بررسی در الپیکالا
سیم لحیم ژرف

سیم لحیم قطر ۱ میلیمتر ۶۰% قلع و ۴۰% فلز سرب هنگام لحیم کاری جلوگیری از برخورد مستقیم انگشتان دست به سیم لحیم که درصدی سرب داخل آن می باشد.