پایه هویه معمولی مدل N/F نقد و بررسی در الپیکالا

قیمت پایه هویه

قیمت پایه هویه معمولی

مشخصات پایه هویه

مدل N/F
کاراییپایه هویه
جنسفلزی
 نوع پایهجهت نگه داری هویه
 قطر دهانه ی نگهدارنده هویه ۳ سانتی متر
 طول نگهدارنده هویه ۹.۵ سانتی متر
 قطر پایه ۱۰ سانتی متر
امکاناتامکان قرار دادن تمیز کننده نوک هویه و روغن لحیم بر روی پایه
مشخصات پایه هویه

پایه هویه

پایه هویه ذره بین دار – ساخت پایه هویه گیره دار -پایه هویه چدنی – پایه هویه گرداک و حتی آموزش ساخت پایه هویه با پایه هویه معمولی مدل N/F که در الپیکالا مورد بررسی و نقد قرار گرفته متفاوت می باشد جهت نقد و بررسی در الپیکالا.