سی پی یو pentium dual core e5300 سوکت LGA775 مناسب DDR3 الپیکالا

سی پی یو pentium r dual core e5300

قیمت CPU pentium dual core

قیمت سی پی یو pentium e5300 دوال کور

مشخصات Cpu e5300 dual core

Pentium Dual-Core E2210 Dual Core 2.2 GHz
Pentium Dual-Core E5200 2.5 GHz
Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz
Pentium E5400  2.7 GHz
Pentium E5500  2.8 GHz 2 MiB
Pentium E5700 3 GHz    2 MiB
Pentium E5800  3.2 GHz 2 MiB
Pentium E6300  2.8 GHz 2 MiB
Pentium E6500  2.93 GHz 2 MiB
Pentium E6500K 2.93 GHz
Pentium E6600  3.07 GHz  2 MiB
Pentium E6700  3.2 GHz 2 MiB
Pentium E6800  
مشخصات cpu intel pentium

انواع پردازنده دو هسته ای پنتیوم

سی پی یو اینتل 5300 سری e از نوع دو هسته ای می باشد ,سی پی یو intel pentium e5200 نیز موجود است.
قیمت سی پی یو e5300