فروش پیچ اسپیسر بین مادربرد و کیس کامپیوتر الپیکالا

پیچ اسپیسر

پیچ اسپیسر یا همان فاصله انداز بین مادربرد و کیس می باشد که باعث جلوگیری از اتصال برق به مادربرد می شود که با طول مختلف موجود می باشد.

خرید پیچ کیس کامپیوتر

برای اتصال مادربرد به پیچ اسپیسر و همچنین پیچ مادربرد نیاز است که مادربرد به اسپیسر متصل کند.

اسپیسر 5mm FM با رزوه پیچ مادربرد M3 نمونه ای از این پیچ ها می باشد که در تصویر نیز مشخص شده است.

فروش پیچ مادربرد خرید پیچ های کیس و مادربرد کامپیوتر کیس و مینی کیس و سرور ورک استیشن جهت نقد و بررسی در الپیکالا .