شارژر لپ تاپ 19 ولت 4.74 آمپر اچ پی الپیکالا

قیمت شارژر لپ تاپ hp

قیمت شارژر لپ تاپ اچ پی : 364/000 تومان

مشخصات آداپتور HP 19V 4.74A

ولتاژ خروجی19 ولت
شدت جریان خروجی4.74 آمپر
توان90 وات
ابعاد کانکتور5.0 × 7.4 میلیمتر
مشخصات آداپتور HP 19V 4.74A

شارژر لپ تاپ اچ پی HP 19V 4.74A

Compaq Presario CQ40Pavilion dv7-1016txPavilion dv3-2005tuPavilion dv7-1230ew
Compaq Presario CQ45Pavilion dv7-1017egPavilion dv3-2005txPavilion dv7-1232nr
Compaq Presario CQ56Pavilion dv7-1017txPavilion dv3-2010elPavilion dv7-1236ez
Compaq Presario CQ62Pavilion dv7-1018txPavilion dv3-2017eePavilion dv7-1240us
EliteBook 2530pPavilion dv7-1020elPavilion dv3-2017txPavilion dv7-1245ca
EliteBook 2540pPavilion dv7-1020esPavilion dv3-2018txPavilion dv7-1245dx
ELITEBOOK 2730PPavilion dv7-1020evPavilion dv3-2019txPavilion dv7-1245ef
ELITEBOOK 2740PPavilion dv7-1020ewPavilion dv3-2020eiPavilion dv7-1247cl
EliteBook 6930pPavilion dv7-1020txPavilion dv3-2020etPavilion dv7-1250ed
EliteBook 8440pPavilion dv7-1020usPavilion dv3-2022txPavilion dv7-1250eg
EliteBook 8460pPavilion dv7-1021txPavilion dv3-2024txPavilion dv7-1250en
EliteBook 8530pPavilion dv7-1022txPavilion dv3-2025txPavilion dv7-1250eo
EliteBook 8530wPavilion dv7-1023txPavilion dv3-2026txPavilion dv7-1250ep
ELITEBOOK 8540PPavilion dv7-1024elPavilion dv3-2027txPavilion dv7-1253ca
ELITEBOOK 8540WPavilion dv7-1024txPavilion dv3-2028txPavilion dv7-1260ek
EliteBook 8730wPavilion dv7-1025egPavilion dv3-2029txPavilion dv7-1260es
ELITEBOOK 8740WPavilion dv7-1026txPavilion dv3-2030efPavilion dv7-1260ew
ENVY dv6-7210usPavilion dv7-1029egPavilion dv3-2030ekPavilion dv7-1264nr
ENVY dv6-7250caPavilion dv7-1029txPavilion dv3-2030eoPavilion dv7-1267cl
ENVY dv6-7267clPavilion dv7-1030ebPavilion dv3-2033egPavilion dv7-1270ca
ENVY dv6-7273caPavilion dv7-1030efPavilion dv3-2033txPavilion dv7-1270eg
ENVY dv6-7280laPavilion dv7-1030egPavilion dv3-2050eaPavilion dv7-1270es
ENVY dv6-7350ebPavilion dv7-1030elPavilion dv3-2050eoPavilion dv7-1275dx
ENVY dv6-7352erPavilion dv7-1030epPavilion dv3-2055eaPavilion dv7-1279wm
ENVY dv6-7382laPavilion dv7-1030esPavilion dv3-2060ekPavilion dv7-1280eg
ENVY dv6t-7200 CTOPavilion dv7-1030evPavilion dv3-2070esPavilion dv7-1280es
G42-101XXPavilion dv7-1031txPavilion dv3-2080eoPavilion dv7-1285dx
G42-154CAPavilion dv7-1032txPavilion dv3-2090enPavilion dv7-1290eg
G42-161LAPavilion dv7-1033txPavilion dv3-2100Pavilion dv7-1290eo
G42-163LAPavilion dv7-1034caPavilion dv3-2107tuPavilion dv7-1299ed
G42-164LAPavilion dv7-1035efPavilion dv3-2107txPavilion dv7-1299ef
G42-165LAPavilion dv7-1035emPavilion dv3-2110erPavilion dv7-1299es
G42-212BRPavilion dv7-1035eoPavilion dv3-2110txPavilion dv7-1299ew
G42-214BRPavilion dv7-1035esPavilion dv3-2111txPAVILION DV7-2078CA
G42-220BRPavilion dv7-1038caPavilion dv3-2112txPAVILION DV7-2111TX
G42-221BRPavilion dv7-1040ecPavilion dv3-2117txPAVILION DV7-3006TX
G42-224CAPavilion dv7-1040emPavilion dv3-2125eePAVILION DV7-3007TX
G42-228CAPavilion dv7-1040eoPavilion dv3-2126txPAVILION DV7-3008TX
G42-230BRPavilion dv7-1040esPavilion dv3-2127txPAVILION DV7-3085DX
G42-232NRPavilion dv7-1040etPavilion dv3-2130elPavilion dv7-6135dx
G42-240LAPavilion dv7-1040ewPavilion dv3-2137txPavilion dv7t
G42-240USPavilion dv7-1045txPavilion dv3-2140eiPavilion dv7t-1000
G42-245BRPavilion dv7-1048ezPavilion dv3-2140eoPavilion dv7t-1000 Series
G42-250LAPavilion dv7-1050eaPavilion dv3-2147txPavilion dv7z
G42-265LAPavilion dv7-1050ebPavilion dv3-2150elPavilion dv7z-1000 CTO
G42-283LAPavilion dv7-1050edPavilion dv3-2150evPavilion dv7z-1100 CTO
G42-285LAPavilion dv7-1050eoPavilion dv3-2175eePAVILION DV8-1099EO
G42-287LAPavilion dv7-1050erPavilion dv3-2302txPavilion dv3000 Series
G42-303DXPavilion dv7-1051xxPavilion dv3-2307txPavilion dv3000/CT
G42-328CAPavilion dv7-1053ezPavilion dv3-2309txPavilion dv3001TX
G42-330BRPavilion dv7-1055eaPavilion dv3-2310eaPavilion dv3002TX
G42-360TXPavilion dv7-1060ecPavilion dv3-2310swPavilion dv3003TX
G42-364LAPavilion dv7-1060egPavilion dv3-2310txPavilion dv3004TX
G42-367CLPavilion dv7-1060elPavilion dv3-2313txPavilion dv3005TX
G42-371TUPavilion dv7-1060emPavilion dv3-2316txPavilion dv3006TX
G42-372LAPavilion dv7-1060enPavilion dv3-2321txPavilion dv3007TX
G42-380LAPavilion dv7-1060eoPavilion dv3-2322txPavilion dv3008TX
G42-383LAPavilion dv7-1060epPavilion dv3-2325txPavilion dv3010TX
G42-387TXPavilion dv7-1060ewPavilion dv3-2327txPavilion dv3013TX
G42-398TXPavilion dv7-1060ezPavilion dv3-2329txPavilion dv3015TX
G42-410USPavilion dv7-1065efPavilion dv3-2330txPavilion dv3016TX
G42-460LAPavilion dv7-1067efPavilion dv3-2350edPavilion dv3022TX
G42-464TXPavilion dv7-1070ebPavilion dv3-2350eePavilion dv3025TX
G42-465LAPavilion dv7-1070eePavilion dv3-2350elPavilion dv3026TX
G42-467TUPavilion dv7-1070egPavilion dv3-2360eePavilion dv3027TX
G42-472LAPavilion dv7-1070eiPavilion dv3-2390egPavilion dv3029TX
G42t-400 CTOPavilion dv7-1070elPavilion dv3-4002txPavilion dv3100 Series
G50-102NRPavilion dv7-1070eoPavilion dv3-4005txPavilion dv3103tx
G60-101CAPavilion dv7-1070evPavilion dv3-4007txPavilion dv3106tx
G60-108CAPavilion dv7-1075laPavilion dv3-4010txPavilion dv3107tx
G60-114EAPavilion dv7-1080edPavilion dv3-4016txPavilion dv3108tx
G60-117USPavilion dv7-1080elPavilion dv3-4019txPavilion dv3115tx
G60-118EMPavilion dv7-1080eoPavilion dv3-4020txPavilion dv3500ea
G60-118NRPavilion dv7-1080esPavilion dv3-4026txPavilion dv3506la
G60-119OMPavilion dv7-1080ewPavilion dv3-4050ezPavilion dv3510tx
G60-120CAPavilion dv7-1080ezPavilion dv3z-1000Pavilion dv3513tx
G60-120USPavilion dv7-1090ebPavilion dv4Pavilion dv3514tx
G60-123CLPavilion dv7-1090edPavilion dv4-1000Pavilion dv3517tx
G60-125NRPavilion dv7-1090enPavilion DV4-1001XXPavilion dv3520er
G60-213EMPavilion dv7-1090eoPavilion DV4-1003TXPavilion dv3534tx
G60-214EMPavilion dv7-1090erPavilion DV4-1009TXPavilion dv3537tx
G60-230USPavilion dv7-1092eoPavilion DV4-1015TXPavilion dv3545tx
G60-235DXPavilion dv7-1094eoPavilion DV4-1016TXPavilion dv3550eg
G60-235WMPavilion dv7-1095eoPavilion DV4-1020USPavilion dv3550el
G60-236USPavilion dv7-1098eoPavilion DV4-1022TXPavilion g4-1004tx
G60-243CLPavilion dv7-1099efPavilion DV4-1101TUPavilion g4-1006tx
G60-418CAPavilion dv7-1100efPavilion DV4-1103TUPavilion g4-1008tx
G60-440USPavilion dv7-1100egPavilion DV4-1104TXPavilion g4-1010us
G60-445DXPavilion dv7-1100emPavilion DV4-1105TUPavilion g4-1012tx
G60-458DXPavilion dv7-1101efPavilion DV4-1105TXPavilion g4-1015dx
G60-519WMPavilion dv7-1101emPavilion DV4-1106TXPavilion g4-1019tx
G60-526NRPavilion dv7-1101xxPavilion DV4-1108TXPavilion g4-1023tx
G60-530CAPavilion dv7-1102txPavilion DV4-1120USPavilion g4-1024tx
G60-530USPavilion dv7-1102xxPavilion DV4-1125NRPavilion g4-1025tu
G60-535DXPavilion dv7-1103eaPavilion DV4-1129TXPavilion g4-1027tu
G60t-500 CTOPavilion dv7-1103efPavilion DV4-1130TXPavilion g4-1035tu
G61-100EAPavilion dv7-1103xxPavilion dv5-1100Pavilion g4-1037tu
G61-100SAPavilion dv7-1104txPavilion dv5-2003xxPavilion g4-1040tx
G61-101TUPavilion dv7-1105eaPavilion dv5-2034laPavilion g4-1042tx
G61-102TUPavilion dv7-1105efPavilion dv5-2035dxPavilion g4-1043tx
G61-110EAPavilion dv7-1105egPavilion dv5-2051xxPavilion g4-1059tx
G61-110SAPavilion dv7-1105emPavilion dv6 SeriesPavilion g4-1060la
G61-301TUPavilion dv7-1105txPavilion dv6-1013eaPavilion g4-1064la
G61-306NRPavilion dv7-1106efPavilion dv6-1030usPavilion g4-1065la
G61-320USPavilion dv7-1106egPavilion dv6-1050usPavilion g4-1071la
G61-322NRPavilion dv7-1106txPavilion dv6-1053clPavilion g4-1072la
G61-323CAPavilion dv7-1107eaPavilion dv6-1058elPavilion g4-1075la
G61-327CLPavilion dv7-1107efPavilion dv6-1080elPavilion g4-1085la
G61-329CAPavilion dv7-1107emPAVILION DV6-1100Pavilion g4-1087la
G61-336NRPavilion dv7-1107txPAVILION DV6-1100EOPavilion g4-1113tx
G62-100EBPavilion dv7-1110eaPAVILION DV6-1101SOPavilion g4-1117dx
G62-101TUPavilion dv7-1110edPAVILION DV6-1101TUPavilion g4-1125dx
G62-105SAPavilion dv7-1110efPAVILION DV6-1101TXPavilion g4-1135dx
G62-110EEPavilion dv7-1110egPAVILION DV6-1102TXPavilion g4-1160la
G62-110EOPavilion dv7-1110elPAVILION DV6-1103EIPavilion g4-1171la
G62-110EYPavilion dv7-1110eoPAVILION DV6-1103EOPavilion g4-1172la
G62-110SAPavilion dv7-1110esPAVILION DV6-1105AXPavilion g4-1175la
G62-111EEPavilion dv7-1113eoPAVILION DV6-1105SLPavilion g4-1176la
G62-112SOPavilion dv7-1114efPAVILION DV6-1106AXPavilion g4-1179la
G62-113SOPavilion dv7-1115efPAVILION DV6-1107TXPavilion g4-1200tu
G62-115SEPavilion dv7-1115egPAVILION DV6-1108TXPavilion g4-1201tu
G62-115SOPavilion dv7-1115eoPAVILION DV6-1109TXPavilion g4-1201tx
G62-120SEPavilion dv7-1115ezPAVILION DV6-1110EGPavilion g4-1202ax
G62-121EEPavilion dv7-1116efPAVILION DV6-1110EJPavilion g4-1203tu
G62-125EKPavilion dv7-1117efPAVILION DV6-1110EOPavilion g4-1204ax
G62-130EKPavilion dv7-1117emPAVILION DV6-1110EZPavilion g4-1204tu
G62-140ELPavilion dv7-1118egPAVILION DV6-1112TXPavilion g4-1205tu
G62-140ETPavilion dv7-1118eoPAVILION DV6-1117ESPavilion g4-1207tx
G62-143CLPavilion dv7-1119efPAVILION DV6-1120ECPavilion g4-1226nr
G62-144DXPavilion dv7-1119emPAVILION DV6-1120EIPavilion g4-1250la
G72-100 seriesPavilion dv7-1120ebPAVILION DV6-1120ESPavilion g4-1260la
G72-101SAPavilion dv7-1120edPAVILION DV6-1120SFPavilion g4-1264ca
G72-102SAPavilion dv7-1120efPAVILION DV6-1123EEPavilion g4-1270la
G72-105SAPavilion dv7-1120egPAVILION DV6-1124TXPavilion g4-1275la
G72-120SGPavilion dv7-1120emPAVILION DV6-1125EFPavilion g4-1284la
G72-150EFPavilion dv7-1122egPAVILION DV6-1125EOPavilion g4-1285la
G72T-200 CTOPavilion dv7-1123efPAVILION DV6-1126TXPavilion g4-1287la
Pavilion dm3 SeriesPavilion dv7-1123egPAVILION DV6-1127CLPavilion g4-1355la
Pavilion dm3-1003axPavilion dv7-1123eoPAVILION DV6-1127ELPavilion g4-1363la
Pavilion dm3-1003tuPavilion dv7-1125eaPAVILION DV6-1129TXPavilion g4-1365la
Pavilion dm3-1003txPavilion dv7-1125efPAVILION DV6-1130EHPavilion g4-1386la
Pavilion dm3-1004axPavilion dv7-1125egPAVILION DV6-1130EKPavilion g4-1387la
Pavilion dm3-1004tuPavilion dv7-1127clPAVILION DV6-1130EOPavilion g4-1388la
Pavilion dm3-1004txPavilion dv7-1128caPAVILION DV6-1130EQPavilion g4-2002tx
Pavilion dm3-1004xxPavilion dv7-1129wmPAVILION DV6-1133EGPavilion g4-2002xx
Pavilion dm3-1005axPavilion dv7-1130eaPAVILION DV6-1133SAPavilion g4-2005au
Pavilion dm3-1005tuPavilion dv7-1130egPAVILION DV6-1135EZPavilion g4-2009tx
Pavilion dm3-1005txPavilion dv7-1130eiPAVILION DV6-1135TXPavilion g4-2010tx
Pavilion dm3-1006auPavilion dv7-1130elPAVILION DV6-1136TXPavilion g4-2015tu
Pavilion dm3-1006axPavilion dv7-1130enPAVILION DV6-1138CAPavilion g4-2016tu
Pavilion dm3-1006txPavilion dv7-1130eoPAVILION DV6-1145EGPavilion g4-2023tx
Pavilion dm3-1007auPavilion dv7-1130evPAVILION DV6-1149ETPavilion g4-2047tx
Pavilion dm3-1007axPavilion dv7-1131egPAVILION DV6-1150EIPavilion g4-2050la
Pavilion dm3-1007tuPavilion dv7-1132egPAVILION DV6-1160EDPavilion g4-2051xx
Pavilion dm3-1008axPavilion dv7-1132nrPAVILION DV6-1160EGPavilion g4-2055la
Pavilion dm3-1008egPavilion dv7-1134usPAVILION DV6-1160EJPavilion g4-2064la
Pavilion dm3-1008tuPavilion dv7-1135eaPAVILION DV6-1170EOPavilion g4-2072la
Pavilion dm3-1009axPavilion dv7-1135eoPAVILION DV6-1180EJPavilion g4-2080la
Pavilion dm3-1009tuPavilion dv7-1137eoPAVILION DV6-1180ESPavilion g4-2189ca
Pavilion dm3-1010axPavilion dv7-1137usPAVILION DV6-1185EOPavilion g4-2200la
Pavilion dm3-1010eaPavilion dv7-1140ecPAVILION DV6-1190EGPavilion g4-2203la
Pavilion dm3-1010edPavilion dv7-1140egPAVILION DV6-1190ENPavilion g4-2205la
Pavilion dm3-1010ejPavilion dv7-1140ekPAVILION DV6-1200Pavilion G6-1000
Pavilion dm3-1010eoPavilion dv7-1140enPAVILION DV6-1300Pavilion G6-1300
Pavilion dm3-1010etPavilion dv7-1140eoPAVILION DV6-2000Pavilion g6-2000
Pavilion dm3-1010evPavilion dv7-1140ewPavilion dv6-3001axPavilion g7-1054er
Pavilion dm3-1010txPavilion dv7-1145ebPavilion dv6-3001tuPavilion g7-1080sr
Pavilion dm3-1011tuPavilion dv7-1145efPavilion dv6-3001xxPavilion g7-1301er
Pavilion dm3-1011txPavilion dv7-1145egPavilion dv6-3002xxPavilion g7-1302er
Pavilion dm3-1012axPavilion dv7-1145esPavilion dv6-3003xxPavilion g7-1303er
Pavilion dm3-1012txPavilion dv7-1150edPavilion dv6-3004axPavilion g7-1326sr
Pavilion dm3-1013axPavilion dv7-1150efPavilion dv6-3004tuPavilion g7-1353er
Pavilion dm3-1013txPavilion dv7-1150egPavilion dv6-3004txPavilion g7-1372sr
Pavilion dm3-1014tuPavilion dv7-1150etPavilion dv6-3005tuPresario CQ20 Series
Pavilion dm3-1014txPavilion dv7-1150evPavilion dv6-3008txPresario CQ20-100 Series
Pavilion dm3-1015eoPavilion dv7-1150ewPavilion dv6-3010axPresario CQ20-100CTO
Pavilion dm3-1015tuPavilion dv7-1150usPavilion dv6-3010elPresario CQ20-101TU
Pavilion dm3-1015txPavilion dv7-1151xxPavilion dv6-3010ezPresario CQ20-102TU
Pavilion dm3-1016axPavilion dv7-1153caPavilion dv6-3011elPresario CQ20-103TU
Pavilion dm3-1016txPavilion dv7-1155ezPavilion dv6-3013clPresario CQ20-104TU
Pavilion dm3-1017txPavilion dv7-1157clPavilion dv6-3013slPresario CQ20-105TU
Pavilion dm3-1018txPavilion dv7-1157esPavilion dv6-3014slPresario CQ20-106TU
Pavilion dm3-1019axPavilion dv7-1160ebPavilion dv6-3015txPresario CQ20-107TU
Pavilion dm3-1019txPavilion dv7-1160edPavilion dv6-3016ezPresario CQ20-108TU
Pavilion dm3-1020axPavilion dv7-1160ekPavilion dv6-3018slPresario CQ20-109TU
Pavilion dm3-1020eaPavilion dv7-1160eoPavilion dv6-3019slPresario CQ20-110TU
Pavilion dm3-1020ebPavilion dv7-1160erPavilion dv6-3020txPresario CQ20-111TU
Pavilion dm3-1020edPavilion dv7-1165ebPavilion dv6-3021slPresario CQ20-112TU
Pavilion dm3-1020efPavilion dv7-1165egPavilion dv6-3021txPresario CQ20-113TU
Pavilion dm3-1020egPavilion dv7-1165erPavilion dv6-3022txPresario CQ20-114TU
Pavilion dm3-1020eoPavilion dv7-1166egPavilion dv6-3023txPresario CQ20-115TU
Pavilion dm3-1020erPavilion dv7-1170elPavilion dv6-3024txPresario CQ20-116TU
Pavilion dm3-1021axPavilion dv7-1170eoPavilion dv6-3025dxPresario CQ20-117TU
Pavilion dm3-1021txPavilion dv7-1170ezPavilion dv6-3027txPresario CQ20-118TU
Pavilion dm3-1022axPavilion dv7-1170usPavilion dv6-3028txPresario CQ20-119TU
Pavilion dm3-1022txPavilion dv7-1172egPavilion dv6-3029szPresario CQ20-120TU
Pavilion dm3-1023txPavilion dv7-1174caPavilion dv6-3029txPresario CQ20-121TU
Pavilion dm3-1024axPavilion dv7-1175eoPavilion dv6-3030txPresario CQ20-122TU
Pavilion dm3-1024caPavilion dv7-1177caPavilion dv6-3032txPresario CQ20-125TU
Pavilion dm3-1025ezPavilion dv7-1179erPavilion dv6-3034slPresario CQ20-201TU
Pavilion dm3-1025saPavilion dv7-1180egPavilion dv6-3034txPresario CQ20-202TU
Pavilion dm3-1026txPavilion dv7-1180eoPavilion dv6-3035txPresario CQ20-204TU
Pavilion dm3-1027txPavilion dv7-1190egPavilion dv6-3037txPresario CQ20-205TU
Pavilion dm3-1028txPavilion dv7-1190eoPavilion dv6-3041slPresario CQ20-206TU
Pavilion dm3-1030eaPavilion dv7-1190erPavilion dv6-3042txPresario CQ20-209TU
Pavilion dm3-1030edPavilion dv7-1190esPavilion dv6-3043txPresario CQ20-210TU
Pavilion dm3-1030efPavilion dv7-1190etPavilion dv6-3052txPresario CQ20-213TU
Pavilion dm3-1030egPavilion dv7-1195egPavilion dv6t-1000Presario CQ20-214TU
Pavilion dm3-1030eiPavilion dv7-1195erPAVILION DV6T-1100Presario CQ20-216TU
Pavilion dm3-1030erPavilion dv7-1196egPAVILION DV6ZPresario CQ20-222TU
Pavilion dm3-1030saPavilion dv7-1198egPAVILION DV6Z ARTIST EDITION 2Presario CQ20-224TU
Pavilion dm3-1031txPavilion dv7-1199ecPavilion dv7-1000 SeriesPresario CQ20-307TU
Pavilion dm3-1032txPavilion dv7-1199egPavilion dv7-1000eaPresario CQ20-308TU
Pavilion dm3-1033txPavilion dv7-1199elPavilion dv7-1000efPresario CQ20-310TU
Pavilion dm3-1034txPavilion dv7-1199eoPavilion dv7-1001eaPresario CQ20-315TU
Pavilion dm3-1035brPavilion dv7-1199evPavilion dv7-1001efPresario CQ20-320TU
Pavilion dm3-1035efPavilion dv7-1199ewPavilion dv7-1001egPresario CQ20-321TU
Pavilion dm3-1035eoPavilion dv7-1199ezPavilion dv7-1001xxPresario CQ20-323TU
Pavilion dm3-1035txPavilion dv7-1200egPavilion dv7-1002xxPresario CQ20-328TU
Pavilion dm3-1040efPavilion dv7-1201efPavilion dv7-1003eaPresario CQ20-330TU
Pavilion dm3-1040egPavilion dv7-1201egPavilion dv7-1003elPresario CQ20-331TU
Pavilion dm3-1040eiPavilion dv7-1201txPavilion dv7-1003eoProBook 470 G0
Pavilion dm3-1040ekPavilion dv7-1203efPavilion dv7-1003txProBook 470 G1
Pavilion dm3-1040eoPavilion dv7-1203emPavilion dv7-1003xxProBook 470 G2
Pavilion dm3-1040evPavilion dv7-1203txPavilion dv7-1004eaProBook 4310s
Pavilion dm3-1040ezPavilion dv7-1204efPavilion dv7-1004txProBook 4311s
Pavilion dm3-1047clPavilion dv7-1205txPavilion dv7-1005efProBook 4320
Pavilion dm3-1047nrPavilion dv7-1206txPavilion dv7-1005egProBook 4320s
Pavilion dm3-1050eePavilion dv7-1207txPavilion dv7-1005eoProBook 4321
Pavilion dm3-1050enPavilion dv7-1208txPavilion dv7-1005esProBook 4321s
Pavilion dm3-1050eoPavilion dv7-1209efPavilion dv7-1005txProBook 4410S
Pavilion dm3-1050epPavilion dv7-1209txPavilion dv7-1006txProBook 4412S
Pavilion dm3-1050erPavilion dv7-1210eaPavilion dv7-1007efProBook 4415S
Pavilion dm3-1050ssPavilion dv7-1210edPavilion dv7-1007txProBook 4416S
Pavilion dm3-1053xxPavilion dv7-1210egPavilion dv7-1008efProBook 4510s
Pavilion dm3-1055eoPavilion dv7-1210erPavilion dv7-1008txProBook 4510s/CT
Pavilion dm3-1060eaPavilion dv7-1210txPavilion dv7-1009txProBook 4515s
Pavilion dm3aPavilion dv7-1211eaPavilion dv7-1010edProBook 4515s/CT
Pavilion dm3iPavilion dv7-1211txPavilion dv7-1010efProBook 4520
Pavilion dm3tPavilion dv7-1212eaPavilion dv7-1010egProBook 4520s
Pavilion dm3t-1000 CTOPavilion dv7-1212txPavilion dv7-1010elProBook 4710s
Pavilion dm3z-1000Pavilion dv7-1213txPavilion dv7-1010eoProBook 4710s/CT
Pavilion dm3z-1000 CTOPavilion dv7-1215efPavilion dv7-1010epProBook 5220m
Pavilion dm4Pavilion dv7-1215egPavilion dv7-1010esProBook 5310m
Pavilion dv3-1000Pavilion dv7-1215erPavilion dv7-1010etPavilion dv7-1014tx
Pavilion dv3-1001txPavilion dv7-1215ezPavilion dv7-1010txPavilion dv7-1015eg
Pavilion dv3-1051xxPavilion dv7-1220egPavilion dv7-1011txPavilion dv7-1015el
Pavilion dv3-2000Pavilion dv7-1222ezPavilion dv7-1012txPavilion dv7-1015eo
Pavilion dv3-2002tuPavilion dv7-1223caPavilion dv7-1013txPavilion dv7-1015tx
Pavilion dv3-2002txPavilion dv7-1225efPavilion dv7-1014caPavilion dv7-1016nr
شارژر اورجینال لپ تاپ اچ پی HP 19V 4.74A

خرید شارژر لپ تاپ hp 19v 4.74a

شارژر اورجینال لپ تاپ اچ پی HP 19V 4.74A سوکت 5.0 × 7.4