کابل دیتا ساتا معمولی sata قفل دار الپیکالا

قیمت کابل ساتا

کابل ساتا معمولی قیمت 20 سانتی متر طول

مشخصات کابل دیتا ساتا

نوع کابلساتا
طول کابلاستاندارد
قفل ضامندارد
رنگ هاآبی، مشکی زرد و قرمز
مشخصات کابل دیتا ساتا

کابل ساتا 2 معمولی هارد و داریو نوری اس اس دی

کابل دیتا ساتا هارد ضامن دار و بدون ضامن