کابل دیتا ساتا معمولی sata قفل دار نقد و بررسی در الپیکالا

قیمت کابل ساتا

کابل ساتا معمولی قیمت

مشخصات کابل دیتا ساتا

نوع کابلساتا
طول کابلاستاندارد
قفل ضامندارد
رنگ هاآبی، مشکی زرد و قرمز
مشخصات کابل دیتا ساتا

کابل ساتا 2 معمولی هارد و داریو نوری اس اس دی سیم هارد داخل کیس

کابل دیتا ساتا هارد ضامن دار و بدون ضامن جهت نقد و برسی در الپیکالا