کابل افزایش طول usb مارک فرانت الپیکالا

usb در زندگی روزمره ما با کامپیوتر بسیار کاربرد دارد در برخی موارد مانند اتصال پرینتر به سیستم کامپیوتری دچار مشکل می شویم که می توان از کابل افزایشی استفاده نمود.

برای اتصال پرینتر به کامپیوتر می توانید از دانگل وای فای نیز استفاده کنید.

قیمت کابل افزایشی usb

قیمت کابل افزایشی 30 سانتی

کابل usb بلند ارزان

کابل افزایشی usb cable برای استفاده تمامی تجهیزات کامپیوتری usb کاربرد دارد

کابل یو اس بی جهت افزایش طول کابل مارک مختلف و طول مختلف نقد و بررسی

و حتی می توان به عنوان usb Hub هاب نیز از آن استفاده نمود.

کابل افزایش طول usb بدون افت

عده ای بر این باورند که با افزایش طول usb ولتاژ افت می کند که باید بگویم اگر این افزایش بیش از 3 متر باشد صورت می گیرد.

کابل افزایش طول usb 1.5 متری و 10 متری و 5 متری یا حتی طول usb 20 متری و کوتاه با طول usb 3 متری می باشد.