شارژر لپ تاپ سونی وایو 19.5v 4.7a اورجینال الپیکالا

مشخصات شارژر لپ تاپ سونی وایو

مشخصات شارژر لپ تاپ 19.5 ولت 4.7 آمپر
برق خروجی   19.5 ولت  4.7 آمپر
برق ورودی   100 ~ 240 ولت
ابعاد سوکت   4.4*6.5میلی متر
شارژر لپ تاپ سونی وایو 19.5v 4.7a اورجینال

شارژر لپ تاپ سونی مدل PCG-FX sony

Series: PCG-FX120, PCG-FX120K,  PCG-FX140,  PCG-FX150,  PCG-FX150K,  PCG-FX170,  PCG-FX190,  PCG-FX190K,  PCG-FX200,  PCG-FX200K,  PCG-FX201, PCG-FX210,  PCG-FX215,  PCG-FX220,  PCG-FX240,  PCG-FX290K,  PCG-FX310,  PCG-FX390,  PCG-FXA32,  PCG-FXA35,  PCG-FXA36,  PCG-FXA47,  PCG-FXA49, PCG-XG18,  PCG-XG19, PCG-XG9

FX170(K), PCG-FX150(K), PCG-FX140, PCG-FX120, PCG-F690(K), PCG-F680(K), PCG-F650(K), PCG-F630, PCG-F610, PCG-F520, PCG-F540(K), PCG-F560, PCG-F580(K), PCG-F590(K), PCG-F430, PCG-F450, PCG-F480(K), PCG-F490(K), PCG-R505TS(K), PCG-R505TE(K), PCG-Z505LS(K), PCG-Z505LE(K), PCG-Z505JS(K), PCG-Z505JE(K), PCG-Z505HS(K) and PCG-Z505HE

شارژر لپ تاپ سونی مدل PCG-F sony

PCG-F Series: PCG-F150,  PCG-F160,  PCG-F180,  PCG-F190,  PCG-F200, PCG-F250,  PCG-F270,  PCG-F280,  PCG-F290,  PCG-F305,  PCG-F340,  PCG-F350,  PCG-F360, PCG-F370,  PCG-F390,  PCG-403,  PCG-F420,  PCG-F430,  PCG-F450,  PCG-F480,  PCG-F480K,  PCG-F490,  PCG-F490K,  PCG-F520,  PCG-F540,  PCG-F560, PCG-F560K,  PCG-F570,  PCG-F580,  PCG-F580K,  PCG-F590,  PCG-F610,  PCG-F630,  PCG-F640,  PCG-F650,  PCG-F650K,  PCG-F680,  PCG-F690,  PCG-F809K

شارژر لپ تاپ سونی مدل PCG-700 sony

sony PCG-700 Series: PCG-700,  PCG-705,  PCG-705C,  PCG-707,  PCG-711,  PCG-717 PCG-719, PCG-729,  PCG-731,  PCG-735,  PCG-747,  PCG-748

شارژر لپ تاپ سونی مدل PCG-Z505 sony

sony PCG-Z505 Series:  PCG-Z505HE, PCG-505HS, PCG-505HSK, PCG-505JE, PCG-505JEK,PCG-505JS, PCG-505JSK, PCG-505LE, PCG-505LS, PCG-505R, PCG-505RX

VGP-AC19V50, VGP-AC19V51, ADP-90KD A, ADP-90KD B, VGP-AC19V10 VGP-AC19V11

شارژر لپ تاپ سونی مدل PCG-900 sony

PCG-900 Series: PCG-900 PCG-9401,  PCG-9401,  PCG-9411,  PCG-945A,  PCG-955A

PCG-800 Series: PCG-800,  PCG-808,  PCG-812,  PCG-818,  PCG-838

PCG-Z505 SuperSlim Series: PCG-505S, PCG-505S Pro, PCG-505SX

شارژر لپ تاپ سونی SONY 16V 4A

مشخصات شارژر لپ تاپ 16 ولت 4 آمپر
برق خروجی   16 ولت  4 آمپر
برق ورودی   100 ~ 240 ولت
ابعاد سوکت   4.4*6.5میلی متر
شارژر لپ تاپ سونی وایو 19.5v 4.7a اورجینال

سازگاری شارژر با مدل لپ تاپ سونی

PCG-C1FPCG-V505DPCG-SR17PictureBook PCG-C1XPCG-GR390KPCG-SR17KC1 PictureBookPCG-V505DXPCG-SR27KPCG-505PCG-Z1VAP1PCG-SR33PCG-591LPCG-V505EXPCG-SR5KPCG-C1FPCG-V505RPCG-SR7KPCG-C1MGPPCG-V505BXPPCG-SR9PCG-C1MHPPCG-VX88PCG-SRXPCG-C1MVPCG-VX88PPCG-SRX41PPCG-C1MVPPCG-VX89PCG-SRX77PCG-C1XPCG-VX89KPCG-SRX77PPCG-GRPCG-VX89K1PCG-SRX87PCG-GR150KPCG-VX89PPCG-SRX87PPCG-GR170KPCG-X505PCG-SRX99PCG-GR230PCG-X505PCG-SRX99PCG-GR250PCG-Z1APCG-SRX99PPCG-GR250KPCG-GR390PPCG-TR1APPCG-GR250PPCG-Z1A1PCG-TR1MPPCG-GR270PCG-Z1AP1PCG-TR2APCG-GR270KPCG-Z1AP2PCG-TR1APCG-GR270PPCG-Z1AP3PCG-V505 CTOPCG-GR290PCG-Z1RAPCG-V505PCG-SRPCG-Z1RAP1PCG-V505APCG-GR300KPCG-Z1VAP2PCG-V505ACPCG-GR370PCG-Z1RAP2PCG-V505AKPCG-GR370KPCG-Z1RAP3PCG-SRPCG-GR370PPCG-Z1VAPCG-V505BPCG-GR390PCG-Z1VAPPCG-V505BXPCGA-AC16V3PCGA-AC16V4PCGA-AC16V8PCGA-AC16V1PCGA-AC5EVGP-16V8PCG-SRPCG-SRXPCG-VXPCG-SR27KPCG-SRX99PCG-VX88PCG-VX89 Series PCG-ELKPCG-GRX1PPCG-Z600LEKVAIO PCV-P101PCG-5316 / VAIO PCG-R505PCG-R600PCG-Z505 Series PCG-N-B90PSYA / VAIO PCG-V505PCG-Z1VGN-B Series T2VAIO VGN-T SeriesVAIO VGN-UX380 VGN-UX280P7 VGN-UX

PCGA-AC16V1PCGA-AC16VPCGA-AC51

شارژر لپ تاپ سونی وایو Sony 10.5V 4.3A

SVD13211CW, SVD13213CXB, SVD13213CXW, SVD13215CDB, SVD13215PXB, SVD13215PXW, SVD13216PW, SVD13217PSB, SVD132190X, SVD1321L2EB, SVD1321M2EB, SVD1321M2EW, SVD1321M9E, SVD1321X9EB.CEK, SVD1321X9EW.CEK, SVD1321Z9EB.CEK, SVD13223CXB, SVD13225PXB, SVD132290S, SVD132290X, SVD1322BPXB, SVD1322BPXR, SVD1322U9EB, SVP11213CXB, SVP11213CXS, SVP11216CGB, SVP11216PXB, SVP11217PGB,

SVP112190X, SVP1121M1EBI, SVP1121W9EB, SVP1121X9EB.IT1, SVP1121Z9EB, SVP13213CGB, SVP13213CGS, SVP13213CXB, SVP13213CXS, SVP13215PXB, SVP13215PXS, SVP13216PGB, SVP132190X, SVP13219PGB, SVP1321ACXB, SVP1321ACXS, SVP1321BPXB, SVP1321BPXR, SVP1321C5E, SVP1321C6EBI, SVP1321CPXB, SVP1321DCXS, SVP1321ECXB, SVP1321HGXBI, SVP1321J1EB, SVP1321L1EBI, SVP1321M9EB, SVP1321S1EBI, SVP1321S9EB, SVP1321V9EB, SVP1321W9EB.IT1, SVP1321X9EB, SVP1321Y9EB, SVP1321Z9EB, SVP132A1CW

AD-SO1043-4817, VGP-AC10V10, VGP-AC10V9

قیمت شارژر لپ تاپ سونی

قیمت شارژر لپ تاپ سونی و تعمیر شارژر لپ تاپ سونی نقد و بررسی در الپیکالا