باتری لپ تاپ سامسونگ laptop Samsung R580 الپیکالا

انواع باطری لپ تاپ سامسونگ در همه مدل تعویض سریع باتری لپ تاپ همه مدل

مشخصات باتری لپ تاپ سامسونگ Samsung R580

گنجایش باتری 4400 میلی آمپر ساعت
ولتاژ باتری 11.1 ولت
توان باتری لپ تاپ 48 وات ساعت
همساز با لپ تاپ X460-AS04, R710 FA01 , R610 FS02, RV509E
پارت نامبر لپ تاپ AA-PL9NC2B, AA-PB9NS6B, AA-PB9NC6W
باتری لپ تاپ سامسونگ laptop Samsung R580

باتری مدل لپ تاپ سامسونگ Samsung R580

AA-PL9NC6WAA-PL9NC2BAA-PB9NS6BAA-PB9NC6W/EAA-PB9NC6WAA-PB9NC6BAA-PB9NC5B

NP-R470HNP-R470NP-R469NP-R468HNP-R468NP-R467NP-R466NP-R465HNP-

R465NP-R464NP-R463HNP-R463NP-R462NP-R460NP-R430NP-R429NP-R428NP-R420NP-R418

NP350E7C-S07CHNP300V5AH

NP350V5C-S0CDENP350E7C-S07FRNP300V5A

P210-BS01P210-BA02P210-BA01P210NP-SF411INP-SF411-A01NP-SF410NP-RF511NP-R540INP-R540ENP-R540-JA02CANP-R522HNP-R522NP-R520HNP-

R520NP-R519NP-R518HNP-R518NP-R517NP-RV408NP-RV410NP-RV508NP-RV510
NP350V5CNP350E7C-S06PL

باتری لپ تاپ سامسونگ

R470-AT02R470-AS07R470-AS04R470-AS03R470 SeriesR470R468-DS03R468R467R466R465R464R463R460-XS04R460-BS04R460-AS09R460-

AS06R460R458R430R429R428Q430Q320-Aura P8700 BalinQ320-Aura P7450 DarjoQ320-Aura P7450 BenksQ320-32PQ320Q310Q210 FS01Q210 AS05Q210

AS01Q210P560 AA04P560 AA03P560 AA01P560P460-Pro P8600 PompejiP460-AA02P460-AA01P460-44PP460-44GP460P210-XA01P210-Pro P8400 PadouP210-BS05P210-BS04P210-BS02

R518R517R510-FS08NLR510-FS08R510-FS07R510-FS04R510-FS03R510-FS01R510-FA09NLR510-FA09R510-FA07NLR510-FA07R510-FA06NLR510-FA06R510-

FA02R510-FA01R510-BA01R510-AS05NLR510-AS05R510-AS04NLR510-AS04R510-AS02R510-AS01NLR510-AS01R510 XS01R510 XE5V 7350R510 XE2V 7350R510

XE2V 5750R510 SeriesR510 FS0AR510 FS09R510 FS08R510 FS01R510 FA0ER510 FA09R510 FA07R510 FA06R510 FA02R510 FA01R510 AS08R510 AS07R510

AS05R510 AS04R510 AS02R510R507R505-FS02R505-FS01R505 SeriesR505

FS04R505 FS03R505 FS02R505R480R478R470-XS06R470-XS04R470-XS02R470-XS01R470-FT02R470-FT01R470-BS02R470-BS01R470-AT03

X460-AS05X460-AS04X460-AS03X460-44PX460-44GX460 FA01X460X360-AA04X360-AA03X360-AA02X360-34PX360-34GX360SF410-A02SF410-

A01RV72RV540RV520RV511RV510RV509IRV

509ERV509RV508RV440RV420RV409I

RV409RF712RF711RF710RF512RF511-S07RF511-S05RF511-S04RF511-S03RF511-

S02RF511-S01RF511RF510RF411RF410RC710RC510RC410R780-

JT01R780R730R728R720R718R710-BS01R710-AS04R710-AS03R710 XE2V 7350R710 SeriesR710 FS01R710 FA01R710 AS0DR710 AS0BR710 AS0AR710 AS08R710 AS02R710 AS01R710R700-Aura T9300 DillenR700-Aura T8100

DeagerR700 Aura T9300 DillenR700 Aura T8100 DeagerR700R620 SeriesR620R610-Aura T5900 DelizR610-Aura T3400 DienhR610-Aura P9500 DeluR610-Aura P8700 EclipseR610-Aura P8400 DoriR610-Aura P8400 DeonR610 FS02R610 AS08R610

AS07R610 AS06R610 AS05R610 AS04R610 AS03R610 AS02R610R580R540-JS08AUR540-JS03AUR540-JA09R540-JA08R540-JA06R540-JA05R540-JA04R540-JA02AUR540-JA02R540R530R522-52SR522 seriesR522R520R519

باتری لپ تاپ سامسونگ np300e5x
باتری لپ تاپ سامسونگ np350v5x
باتری لپ تاپ سامسونگ np300e5z
باتری لپ تاپ سامسونگ aa-pb9nc6b
باتری لپ تاپ ایسوس k550
باتری لپ تاپ ایسوس k556u
فروش سلول باتری لپ تاپ