مدل های معروف لپ تاپ سونی وایو الپیکالا

در این مقاله قصد داریم تا شما رو با مدل های معروف لپ تاپ سونی وایو معرفی کنیم.

برای استعلام موجودی لپ تاپ سونی وایو ژاپنی به شماره سایت واتساپ ارسال کنید.

سونی وایو برای کجاست

شرکت سونی در کشور ژاپن می باشد و تولیدات لپ تاپ سونی وایو اصلی این شرکت نیز برای کشور ژاپن می باشد.

اما سونی در کشور هایی مثل آمریکا نیز کمپانی دارد که محصولات اصلی تولید می کنند.

مدل معروف لپ تاپ سونی وایو سری PCG

sony vaio PCG-GRS250P(LA)
Sony PCG-GRS500(J)
Sony PCG-GRS500_P(J)
Sony PCG-GRS50_B(J)
Sony PCG-GRS515M(CH)
Sony PCG-GRS515M(DE)
Sony PCG-GRS515M(FR)
Sony PCG-GRS515M(GB)
Sony PCG-GRS515SP(CH)
Sony PCG-GRS515SP(DE)
Sony PCG-GRS515SP(FR)
Sony PCG-GRS515SP(GB)
Sony PCG-GRS55_B(J)
Sony PCG-GRS614MP(DE)
Sony PCG-GRS614MP(GB)
Sony PCG-GRS615SK(DE)
Sony PCG-GRS615SP(DE)
Sony PCG-GRS615SP(FR)
Sony PCG-GRS615SP(GB)
Sony PCG-GRS700(UC)
Sony PCG-GRS700K(UC)
Sony PCG-GRS700P(UC)
Sony PCG-GRS70_P(J)
Sony PCG-GRS72V_P(J)
Sony PCG-GRS750(UC)
Sony PCG-GRT100(UC)
Sony PCG-GRT100K(UC)
Sony PCG-GRT100P(UC)
Sony PCG-GRT150(UC)
Sony PCG-GRT170(UC)
Sony PCG-GRT230(UC)
Sony PCG-GRT240G(UC)
Sony PCG-GRT25(I)
Sony PCG-GRT250
Sony PCG-GRT250(UC)
Sony PCG-GRT250K(UC)
Sony PCG-GRT250P(UC)
Sony PCG-GRT25F(LA)
Sony PCG-GRT25L(KR)
Sony PCG-GRT260G(UC)
Sony PCG-GRT270(UC)
Sony PCG-GRT270G(UC)
Sony PCG-GRT270P(UC)
Sony PCG-GRT30P(I)
Sony PCG-GRT35F(LA)
Sony PCG-GRT360ZG(UC)
لپ تاپ سونی وایو

قیمت لپ تاپ سونی وایو مدل pcg

Sony vaio PCG-GR114EK(DE)
Sony PCG-GR114EK(GB)
Sony PCG-GR114EK(IT)
Sony PCG-GR114SK(FR)
Sony PCG-GR150K(UC)
Sony PCG-GR170K(UC)
Sony PCG-GR214EP(CH)
Sony PCG-GR214EP(DE)
Sony PCG-GR214EP(FR)
Sony PCG-GR214EP(GB)
Sony PCG-GR214MP(CH)
Sony PCG-GR214MP(DE)
Sony PCG-GR214MP(FR)
Sony PCG-GR214MP(GB)
Sony PCG-GR215MP(CH)
Sony PCG-GR215MP(DE)
Sony PCG-GR215MP(FR)
Sony PCG-GR215MP(GB)
Sony PCG-GR215SP(DE)
Sony PCG-GR215SP(GB)
Sony PCG-GR250(UC)
Sony PCG-GR290K(UC)
Sony PCG-GR300P(UC)
Sony PCG-GR314MP(DE)
Sony PCG-GR314MP(FR)
Sony PCG-GR314MP(GB)
Sony PCG-GR315MP(DE)
Sony PCG-GR315MP(FR)
Sony PCG-GR370(UC)
Sony PCG-GR390(UC)
Sony PCG-GR3F_BP(J)
Sony PCG-GR3N_BP(J)
Sony PCG-GR414SK(DE)
Sony PCG-GR414SP(FR)
Sony PCG-GR55(LA)
Sony PCG-GR5E_BP(J)
Sony PCG-GR5F_BP(J)
Sony PCG-GR5N_BP(J)
Sony PCG-GR7E(J)
Sony PCG-GR7F(J)
Sony PCG-GR7_K(J)
Sony PCG-GR90F_P(J)
Sony PCG-GR9E(J)
Sony PCG-GR9F_P(J)
Sony PCG-GR9_K(J)
Sony PCG-GRS100(UC)
Sony PCG-GRS100K(UC)
Sony PCG-GRS100P(UC)
Sony PCG-GRS150(UC)
Sony PCG-GRS175(CA)
Sony PCG-GR114EK(DE)
انواع سونی وایو

قطعات یدکی لپ تاپ سونی وایو

Sony vaio PCG-FX77G_BP(J)
Sony PCG-FX77V_BP(J)
Sony PCG-FX77Z_BP(J)
Sony PCG-FX77_BP(J)
Sony PCG-FX801(DE)
Sony PCG-FX801(GB)
Sony PCG-FX801(IT)
Sony PCG-FX802(DE)
Sony PCG-FX802(FR)
Sony PCG-FX802(GB)
Sony PCG-FX802(IT)
Sony PCG-FX802P(GB)
Sony PCG-FX804(CH)
Sony PCG-FX804(DE)
Sony PCG-FX804(GB)
Sony PCG-FX804(IT)
Sony PCG-FX805(CH)
Sony PCG-FX805(DE)
Sony PCG-FX805(ES)
Sony PCG-FX805(FR)
Sony PCG-FX805(GB)
Sony PCG-FX805(IT)
Sony PCG-FX876(LA)
Sony PCG-FX877(LA)
Sony PCG-FX900(I)
Sony PCG-FX902P(DE)
Sony PCG-FX902P(FR)
Sony PCG-FX902P(GB)
Sony PCG-FX902P(IT)
Sony PCG-FX905P(DE)
Sony PCG-FX905P(ES)
Sony PCG-FX905P(FR)
Sony PCG-FX905P(GB)
Sony PCG-FX905P(IT)
Sony PCG-FX90G_K(J)
Sony PCG-FX950L(KR)
Sony PCG-FX99V_BP(J)
Sony PCG-FXA32(UC)
Sony PCG-FXA33(UC)
Sony PCG-FXA35/D(UC)
Sony PCG-FXA36(UC)
Sony PCG-FXA47(UC)
Sony PCG-FXA48(UC)
Sony PCG-FXA49(UC)
Sony PCG-FXA53(UC)
Sony PCG-FXA59(UC)
Sony PCG-FXA63(UC)
Sony PCG-FXA678(LA)
Sony PCG-GR1000(DE)
Sony PCG-GR1000(GB)
Sony PCG-FX77G_BP(J)
قطعات لپ تاپ سونی

باتری لپ تاپ سونی وایو PCG-GR1000

Sony vaio PCG-FX301(FR)
Sony PCG-FX301(GB)
Sony PCG-FX310(UC)
Sony PCG-FX33S_BP(J)
Sony PCG-FX340(UC)
Sony PCG-FX370(UC)
Sony PCG-FX370K(UC)
Sony PCG-FX390(UC)
Sony PCG-FX390P(UC)
Sony PCG-FX401(DE)
Sony PCG-FX401(FR)
Sony PCG-FX401(GB)
Sony PCG-FX401(IT)
Sony PCG-FX403(DE)
Sony PCG-FX405(DE)
Sony PCG-FX405(FR)
Sony PCG-FX405(GB)
Sony PCG-FX501(DE)
Sony PCG-FX501(FR)
Sony PCG-FX501(GB)
Sony PCG-FX502(DE)
Sony PCG-FX502(FR)
Sony PCG-FX503(DE)
Sony PCG-FX505(DE)
Sony PCG-FX505(GB)
Sony PCG-FX55J_B(J)
Sony PCG-FX55S_BP(J)
Sony PCG-FX55V_BP(J)
Sony PCG-FX55Z_BP(J)
Sony PCG-FX55_BP(J)
Sony PCG-FX601(DE)
Sony PCG-FX601(FR)
Sony PCG-FX602(CH)
Sony PCG-FX602(DE)
Sony PCG-FX602(FR)
Sony PCG-FX604(CH)
Sony PCG-FX604(DE)
Sony PCG-FX604(GB)
Sony PCG-FX605(DE)
Sony PCG-FX605(GB)
Sony PCG-FX701(DE)
Sony PCG-FX701(GB)
Sony PCG-FX702(DE)
Sony PCG-FX702(FR)
Sony PCG-FX702(GB)
Sony PCG-FX705(CH)
Sony PCG-FX705(DE)
Sony PCG-FX705(FR)
Sony PCG-FX776(LA)
Sony PCG-FX777(LA)
قطعات لپ تاپ سونی

شارژر لپ تاپ سونی وایو

Sony vaio PCG-FR720(I)
Sony PCG-FR720S(TH)
Sony PCG-FR77E_B(J)
Sony PCG-FR77G_B(J)
Sony PCG-FR77J_B(J)
Sony PCG-FR780(LA)
Sony PCG-FR820(I)
Sony PCG-FR820S(TH)
Sony PCG-FR825L(KR)
Sony PCG-FR825P(I)
Sony PCG-FR825SP(TH)
Sony PCG-FR860(LA)
Sony PCG-FR862(LA)
Sony PCG-FR870(LA)
Sony PCG-FR872(LA)
Sony PCG-FRV23(UC)
Sony PCG-FRV25(UC)
Sony PCG-FRV26(UC)
Sony PCG-FRV27(UC)
Sony PCG-FRV28(UC)
Sony PCG-FRV31(UC)
Sony PCG-FRV34(UC)
Sony PCG-FRV35(UC)
Sony PCG-FRV35Q(CA)
Sony PCG-FRV37(UC)
Sony PCG-FX101(DE)
Sony PCG-FX101(FR)
Sony PCG-FX103(GB)
Sony PCG-FX105K(FR)
Sony PCG-FX11G_BP(J)
Sony PCG-FX11J(J)
Sony PCG-FX11S_BP(J)
Sony PCG-FX11VA(J)
Sony PCG-FX120(UC)
Sony PCG-FX140(UC)
Sony PCG-FX150(UC)
Sony PCG-FX170K(UC)
Sony PCG-FX190(UC)
Sony PCG-FX190K(UC)
Sony PCG-FX200(UC)
Sony PCG-FX201(DE)
Sony PCG-FX203(DE)
Sony PCG-FX210(UC)
Sony PCG-FX215(UC)
Sony PCG-FX220(UC)
Sony PCG-FX240(UC)
Sony PCG-FX250(UC)
Sony PCG-FX250K(UC)
Sony PCG-FX300(UC)
Sony PCG-FX301(DE)
Sony PCG-FR720(I)
شارژر لپ تاپ سونی

لپ تاپ Sony VAIO SZ Series VGN-SZ650N/C

Sony vaio PCG-FR295MP(DE)
Sony vaio vgn-sz340p
Sony PCG-FR295MP(GB)
Sony PCG-FR315B(CH)
Sony PCG-FR315B(DE)
Sony PCG-FR315B(FR)
Sony PCG-FR315B(GB)
Sony PCG-FR315B(IT)
Sony PCG-FR315M(DE)
Sony PCG-FR315M(FR)
Sony PCG-FR315M(GB)
Sony PCG-FR315M(IT)
Sony PCG-FR315S(DE)
Sony PCG-FR315S(ES)
Sony PCG-FR315S(FR)
Sony PCG-FR315S(GB)
Sony PCG-FR315S(IT)
Sony PCG-FR33(J)
Sony PCG-FR33_BP(J)
Sony PCG-FR395EP(CH)
Sony PCG-FR395EP(FR)
Sony PCG-FR395EP(GB)
Sony PCG-FR395EP(IT)
Sony PCG-FR415B(CH)
Sony PCG-FR415B(DE)
Sony PCG-FR415B(FR)
Sony PCG-FR415B(GB)
Sony PCG-FR415B(IT)
Sony PCG-FR415M(CH)
Sony PCG-FR415M(DE)
Sony PCG-FR415M(ES)
Sony PCG-FR415M(FR)
Sony PCG-FR415M(GB)
Sony PCG-FR415M(IT)
Sony PCG-FR415S(CH)
Sony PCG-FR415S(DE)
Sony PCG-FR415S(FR)
Sony PCG-FR415S(GB)
Sony PCG-FR415S(IT)
Sony PCG-FR495EP(DE)
Sony PCG-FR495EP(FR)
Sony PCG-FR495EP(IT)
Sony PCG-FR55E(J)
Sony PCG-FR55E_B(J)
Sony PCG-FR55G(J)
Sony PCG-FR55G_B(J)
Sony PCG-FR55J(J)
Sony PCG-FR55J_B(J)
Sony PCG-FR55_B(J)
Sony PCG-FR700(I)
Sony PCG-FR700S(TH)
Sony PCG-FR295MP(DE)
لپ تاپ سونی وایو سری pcg

لپ تاپ سونی وایو 2019

Sony vaio PCG-F580(UC)
Sony PCG-F630(UC)
Sony PCG-F650(UC)
Sony PCG-F676
Sony PCG-F690K(UC)
Sony PCG-F707(DE)
Sony PCG-F707(FR)
Sony PCG-F709(GB)
Sony PCG-F709K(DE)
Sony PCG-F709K(GB)
Sony PCG-F807K(CH)
Sony PCG-F807K(DE)
Sony PCG-F807K(FR)
Sony PCG-F807K(GB)
Sony PCG-F808K(CH)
Sony PCG-F808K(FR)
Sony PCG-F809K(FR)
Sony PCG-FR102(DE)
Sony PCG-FR102(FR)
Sony PCG-FR102(GB)
Sony PCG-FR102(IT)
Sony PCG-FR105(DE)
Sony PCG-FR105(FR)
Sony PCG-FR105(GB)
Sony PCG-FR130(UC)
Sony PCG-FR215E(DE)
Sony PCG-FR215E(FR)
Sony PCG-FR215E(GB)
Sony PCG-FR215E(IT)
Sony PCG-FR215H(DE)
Sony PCG-FR215H(FR)
Sony PCG-FR215H(GB)
Sony PCG-FR215H(IT)
Sony PCG-FR215M(DE)
Sony PCG-FR215M(IT)
Sony PCG-FR215M(NL)
Sony PCG-FR215S(CH)
Sony PCG-FR215S(DE)
Sony PCG-FR215S(FR)
Sony PCG-FR215S(GB)
Sony PCG-FR215S(IT)
Sony PCG-FR285E(DE)
Sony PCG-FR285E(FR)
Sony PCG-FR285E(GB)
Sony PCG-FR285E(IT)
Sony PCG-FR285M(CH)
Sony PCG-FR285M(DE)
Sony PCG-FR285M(ES)
Sony PCG-FR285M(FR)
Sony PCG-FR285M(GB)
Sony PCG-F580(UC)
لپ تاپ سونی وایو 2019