اسید دیسکلر ، اسید دی اسکلر الپیکالا

قیمت اسید دی اسکلر 33 با اینهییبتور ایرانی و خارجی مناسب برای شستشوی دیگ های بخار و کویل مسی

اسید دیسکلر

این اسید با نام تجاری DESCALER که یک ماده تمیز کننده فوق فعال است که بر اساس اسید هیدروکلریدریک اسید

یک ممانعت کننده به نام اینهیبیتور که تشکیل دهنده لایه محافظت روی فلزات فولاد کربن ، مس و برنج در برابر خوردگی اسید می باشد.

اسید دی اسکلر برای حذف زنگ آهن و سنگ آهک بسیار مناسب می باشد.

کاربرد اسید دی اسکلر

کاربرد هیدروکلریک اسید که برای شستشوی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد ولی به دلیل خورندگی اسید برای ممانعت از خوردگی و سوراخ شدن تجهیزات از اینهیبیتور استفاده می شود.

اینهیبیتور ها برای فلزات مختلف متفاوت می باشند که عمدتا فلز فولاد کربن ، مس و برنج و آلومینیوم را شامل می شود که در برابر خوردگی محافظت می کند.