گیرنده آنالوگ تلویزیون برای کامپیوتر الپیکالا

کارت tv چیست ؟

برای مشاهده شبکه های تلویزیونی با کامپیوتر نیاز به یک کارت کپچر یا تی وی کارت مخصوص تلویزیون می باشد نیاز دارید. که به آن کارت tv نیز گفته می شود.

گیرنده آنالوگ تلویزیون برای مشاهده شبکه های سراسری در کامپیوتر و مینی کیس می باشد.

قیمت کارت تی وی کامپیوتر

قیمت کارت کپچر کامپیوتر

کارت tv کپچر میکروسیم مدل ام ۸۰۰۰
کارت تی وی اینترنال آنالوگ و غیر دیجیتال
برنامه کارت تی وی
گیرنده دیجیتال تلویزیون برای کامپیوتر
کارت tv رویال مدل r dvb001
کارت کپچر چیست