گیرنده آنالوگ تلویزیون برای کامپیوتر نقد و بررسی در الپیکالا

کارت tv چیست ؟

برای مشاهده شبکه های تلویزیونی با کامپیوتر نیاز به یک کارت کپچر یا تی وی کارت مخصوص تلویزیون می باشد نیاز دارید. که به آن کارت tv نیز گفته می شود.

گیرنده آنالوگ تلویزیون برای مشاهده شبکه های سراسری در کامپیوتر و مینی کیس می باشد.

قیمت کارت تی وی کامپیوتر

قیمت کارت کپچر جهت نقد و بررسی در الپیکالا

کارت tv کپچر میکروسیم مدل ام ۸۰۰۰
کارت تی وی اینترنال آنالوگ و غیر دیجیتال
برنامه کارت تی وی
گیرنده دیجیتال تلویزیون برای کامپیوتر کارت tv رویال مدل r dvb001

کارت کپچر چیست