کابل تبدیل برق 4 پین به دو ساتا مدل TKC الپیکالا

قیمت کابل تبدیل برق 4 پین به ساتا

قیمت SATA Cable ساتا 4 پین TKC

مشخصات کابل تبدیل برق 4 پین به دو ساتا

نوع کابلتبدیل برق 4 پین به ساتا
طول کابلبه ابعاد 200 میلی متر
مشخصات کابل تبدیل برق 4 پین به دو ساتا

تبدیل برق 4 پین به ساتا مدل TKC

کابل تبدیل برق 4 پین به دو ساتا مدل TKC مناسب جهت استفاده در کیس کامپیوتر و مینی کیس و سرور در مواقعی که پاور برق ساتا کمی دارد از این تبدیل استفاده می شود.