تبدیل کابل تصویر S-Video به RCA الپیکالا

تبدیل s video به rca

قیمت تبدیل s video به rca

قیمت تبدیل s video به rca

مشخصات تبدیل s video به rca

نوع اتصال مبدلسیمی
نام مبدلS-Video به RCA
وزن10 گرم
طول10 سانتی متر
رنگمشکی – زرد
تبدیل s video به rca

مبدل s-video به rca

مبدل s-video به rca به طول 10 سانتی متر رنگ مشکی با زوی معادل 10 گرم که اتصالات بصورت سیمی دارد کاربرد دارد نقد و بررسی شده در الپیکالا

تبدیل s video به rca