مادربرد ایسوس asus p5e سوکت 775 نوع حافظه ddr2 الپیکالا

مادربرد ایسوس p5e ws pro نسخه اکستریم دارای پنل اورکلاکینگ

حداکثر حافظه رم : ‎8 گیگابایت ddr2 تا باس 1066
فرم فاکتور : atx
سوکت پردازنده : lga 775
حداکثر پردازنده : Extreme و Core 2 Quad
چیپ ست : Intel X38

قیمت مادربرد asus p5e

قیمت مادربرد asus p5e با قابلیت اورکلاک

پردازنده های قابل پشتیبانی مادربرد p5e

Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1)
Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1)
Celeron 440(2.00GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1)
Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1)
Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K)
Celeron Dual Core E1500(revM0,2.2GHz,800 FSB,L2: 512K)
Celeron Dual Core E3200(revR0,2.4GHz,800 FSB,L2: 1M)
Celeron Dual Core E3300(revR0,2.5GHz,800 FSB,L2: 1M)
Celeron Dual Core E3400(revR0,2.6GHz,800 FSB,L2: 1M)
Celeron Dual Core E3500(revR0,2.7GHz,800 FSB,L2: 1M)
Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2)
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2)
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0)
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0)
Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0)
Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0)
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2)
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2)
Core 2 Duo E6320 (1.86GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2)
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2)
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2)
Core 2 Duo E6420 (2.13GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2)
Core 2 Duo E6540 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0)
Core 2 Duo E6550 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0)
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2)
Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2)
Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0)
Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0)
Core 2 Duo E7200(2.53GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0)
Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0)
Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0)
Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0)
Core 2 Duo E7600(3.06GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0)
Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0)
Core 2 Duo E8200 (2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0)
Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0)
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0)
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0)
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0)
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0)
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0)
Core 2 Extreme QX6700(revB3,2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB)
Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores)
Core 2 Extreme QX6800(revB3,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB)
Core 2 Extreme QX6850(revG0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB)
Core 2 Extreme QX9650 (rev.C1,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB,4 cores)
Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB)
Core 2 Extreme QX9770(revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB)
Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2)
Core 2 Quad Q6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores)
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores)
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores)
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores)
Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores)
Core 2 Quad Q8200 (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores)
Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores)
Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores)
Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores)
Core 2 Quad Q8400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores)
Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores)
Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB)
Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB)
Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1)
Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0)
Core 2 Quad Q9505(rev.R0,2.83GHz,1333FSB,L2:6MB)
Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1)
Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB)
Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB)
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB)
P4-3.20F GHz (EM64T)
P4-3.40F GHz (EM64T)
P4-3.40GHz(FSB800, revR0)
P4-3.60F GHz (EM64T)
P4-3.73 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revN0, LGA775)
P4-3.80F GHz (EM64T)
P4-3.80GHz(FSB800, revR0)
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (D0)
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (E0)
P4-521 (2.8GHz, 800 FSB,HT, L2 1MB)(D0,E0)
P4-530/530J (3E GHz) (800 FSB) (D0,E0)
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB)(D0,E0)
P4-540/540J (3.2E GHz) (800 FSB) (E0,D0)
P4-541 (3.2GHz, 800 FSB, L2 1MB)(E0,D0)
P4-550/550J (3.4E GHz) (800 FSB) (D0.E0)
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,D0,E0)
P4-560/560J (3.6 GHz) (800 FSB) (DO,E0)
P4-561 (3.6GHz, 800 FSB, L2 1MB)
P4-561 (3.6GHz, 800 FSB, L2 1MB)(E0,D0)
P4-570J (3.8 GHz) (800 FSB) (D0,E0)
P4-571 (3.8GHz, 800 FSB, L2 1MB V E0)
P4-630 (3.0E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1)
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1)
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0)
P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1)
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1)
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0)
P4-650 (3.4E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1)
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1)
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0)
P4-660 (3.6E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1)
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1)
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0)
P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0)
P4-670 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB,N0)
P4-672 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revR0)
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revA0)
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revB0)
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0)
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revB0)
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revA0)
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revB0)
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function)
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0,without VT function)
Pentium D 920(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function)
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function)
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1)
Pentium D 935(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, 95W, revD0)
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1)
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function)
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function)
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1)
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0)
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1)
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0)
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz, 800FSB, L2 1MB,L2)
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0)
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz, 800FSB, L2 1MB,L2)
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0)
Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0)
Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0)
Pentium Dual Core E2210(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,R0)
Pentium Dual Core E2220(2.4GHz,800FSB,L2 1MB,M0)
Pentium Dual Core E5000 (3.4GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0)
Pentium Dual Core E5200(2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E5300 (2.60GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E5400 (2.70GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E5500 (2.8GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E5800 (3.2GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0)
Pentium Extreme Ed-840 (3.2 GHz, 800 FSB, revA0)
Pentium Extreme Ed-840 (3.2 GHz, 800 FSB, revB0)
Pentium Extreme ED-955(3.46GHz, rev A0,B1)
Pentium Extreme ED-965(3.73GHz, rev C1)
پردازنده های قابل پشتیبانی مادربرد p5e