مادربرد الایت گروپ ddr3 ecs a750gm-m سوکت am3 الپیکالا

قیمت مادربرد الایت گروپ DDR3

قیمت مادربردالایت گروپ سوکت AM3 ای ام دی

مشخصات فنی مادربرد الایت

CPUSupport AM3 socket for AMD Phenom II /Athlon/ Sempron
CHIPSET  AMD 740G & AMD SB710
GRAPHICSOn Chip (AMD 740G-based with ATI™ Radeon HD2100 graphics )
 مقدار گرافیکIntegrated DirectX 9 graphics processor up to 512MB
نوع حافظه رمDual-channel DDR3 memory architecture 2 x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 8 GB
پشتیبانی از حافظه رم DDR3 1333/1066 SDRAM
مادربرد الایت گروپ ddr3 ecs a750gm-m سوکت am3

مادربرد am3+ استوک

مادربرد am3+ استوک الایت گروپ شرکت ECS از نوع AMD و سوکت AM3 می باشد که دارای 2 سلات رم بوده و تا 8 گیگ را پشتیبانی می کند. a780lm-m2

انواع مادربرد الپیکالا
انواع مادربرد الپیکالا

سی پی یو مادربرد الایت گروپ a750gm-m

Socket AM3AMD Phenom™ II X6 Six-Core1035T95W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X6 Six-Core1035T95W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X6 Six-Core1045T95W2.70GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X6 Six-Core1055T95W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X6 Six-Core1055T95W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X6 Six-Core1065T95W2.90GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core700e65W2.40GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core80595W2.50GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core81095W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core82095W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core84095W3.20GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core84095W3.20GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core85095W3.30GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core900e65W2.40GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core900e65W2.40GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core905e65W2.50GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core905e65W2.50GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core91095W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core910e65W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core92595W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core92595W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core94595W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core94595W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core945125W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core95595W3.20GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core955125W3.20GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core955125W3.20GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core96095W3.30GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core96095W3.30GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X4 Quad-Core965125W3.40GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II Quad-Core92595W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core700e65W2.40GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core705e65W2.50GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core71095W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core71095W2.60GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core715 (BE)95W2.70GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core72095W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core720 (BE)95W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core720 (BE)95W2.80GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X3 Triple-Core740 (BE)95W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core54595W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core54595W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core54595W3.00GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core55095W3.10GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core55095W3.10GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core55595W3.20GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core56095W3.30GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core56095W3.30GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core56595W3.40GHz
Socket AM3AMD Phenom™ II X2 Dual-Core57095W3.50GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core600e45W2.20GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core605e45W2.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core605e45W2.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core610e45W2.40GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core615e45W2.50GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core62095W2.60GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core63095W2.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core63095W2.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core63595W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core63595W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core64095W3.00GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core64595W3.10GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core65095W3.20GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X4 Quad-Core65595W3.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core400e45W2.20GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core400e45W2.20GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core405e45W2.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core405e45W2.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core415e45W2.50GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core42595W2.70GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core43595W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core43595W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core44095W3.00GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core44095W3.00GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core44595W3.10GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core45095W3.20GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core45595W3.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X3 Triple-Core46095W3.40GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core21565W2.70GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core21565W2.70GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core22065W2.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core22565W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core235e45W2.70GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core24065W2.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core240e45W2.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core240e45W2.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core24565W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core24565W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core245e45W2.90GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core25065W3.00GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core25065W3.00GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core250e45W3.00GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core25565W3.10GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core25565W3.10GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core26065W3.20GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core260u25W1.80GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core26565W3.30GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core27065W3.40GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core27565W3.50GHz
Socket AM3AMD Athlon™ II X2 Dual-Core28065W3.60GHz
Socket AM3AMD Sempron™14045W2.70GHz
Socket AM3AMD Sempron™14045W2.70GHz
Socket AM3AMD Sempron™14545W2.80GHz
Socket AM3AMD Sempron™14545W2.80GHz
Socket AM3AMD Sempron™15045W2.90GHz
سی پی یو مادربرد الایت گروپ a750gm m

مادربرد الایت گروپ دست دوم ddr3 دارای کارت گرافیک آنبرد می باشد و همچنین در صورت نیاز به پردازنده و فن اورجینال موجود می باشد.

مادربرد الایت سوکت FM1