مادربرد ddr2 ایسوس m2v asus دست دوم سوکت AM2 الپیکالا

قیمت مادربرد ایسوس M2V

قیمت مادربرد ایسوس M2V

مشخصات مادربرد ایسوس M2V

برند مادربردASUS ایسوس
نوع حافظه DDR2 800 memory
پردازنده پشتیبانی Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
نوع پردازنده AMD
تعداد ساتاSATA 3Gb/s with RAID function    2
گرافیک آنبردندارد
سوکت پردازندهAMD Socket AM2
اسلات  vga دارد
پنل اورکلاکدارد
سیستم عامل تا ویندوز 10 از نوع 64 بیت
مشخصات مادربرد ایسوس M2V
انواع مادربرد الپیکالا
انواع مادربرد الپیکالا

سی پی یو برای مادربرد m2v asus

Athlon 64 3000+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2
Athlon 64 3200+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2
Athlon 64 3200+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2
Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,35W,SocketAM2
Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2
Athlon 64 3500+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2
Athlon 64 3500+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2
Athlon 64 3500+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2
Athlon 64 3800+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2
Athlon 64 3800+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2
Athlon 64 3800+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2
Athlon 64 3800+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2
Athlon 64 4000+ (CW),512K,rev.F2,59W,SocketAM2
Athlon 64 4000+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2
Athlon 64 LE-1600+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2
Athlon 64 LE-1620+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2
Athlon 64 LE-1640+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2
Athlon 64 LE-1640+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2
Athlon 64 LE-1660+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2
Athlon 64 X2 3600+ (CU),512K,65W,rev.F2,SocketAM2
Athlon 64 X2 3600+ (DD),1MB,65W,rev.G,SocketAM2
Athlon 64 X2 3800+ (CS),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2
Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,35W,rev.F2,SocketAM2
Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2
Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 3800+ (CZ),512Kx2,65W,rev.F3,SocketAM2
Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4200+ (DD),512Kx2,rev.G1,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4200+ (DO),512Kx2,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,65W,rev.F2,SocketAM2
Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4400+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4400+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4600+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4600+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4800+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 4800+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (CS),1MB,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5000+ (DS),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5200+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5200+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5200+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5400+ (CZ),1M,rev.F3,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5400+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5400+ (DS),1M,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5600+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 5600+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6000+ (DO),1MB,rev.G2,89W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2
Athlon X2 4050e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2
Athlon X2 4450e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2
Athlon X2 4850e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2
Athlon X2 5000+ (DU),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2
Athlon X2 5050e (DO),1MB,rev.G2,45W,ADH5050IAA5DO,SocketAM2
Athlon X2 BE-2300 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2
Athlon X2 BE-2350 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2
Athlon X2 BE-2350 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2
Athlon X2 BE-2400 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2
Opteron 1212, 2.00G, 2M/L2, rev.F3, 103W, SocketAM2
Opteron 1212HE, 2.00G, 2M/L2, rev.F3, 65W, SocketAM2
Opteron 1214, 2.20GHz, 2M/L2, rev.F3, 103W, SocketAM2
Opteron 1216, 2.40G, 2M/L2, rev.F2, SocketAM2
Opteron 1216, 2.40G, 2M/L2, rev.F3, 103W, SocketAM2
Opteron 1218, 2.60G, 2M/L2, rev.F3, 103W, SocketAM2
Opteron 1220, 2.80G, 2M/L2, rev.F3, 103W, SocketAM2
Opteron 1220SE, 2.80G, 2M/L2, rev.F2, SocketAM2
Sempron 2100+ (DD),512K,rev.G1,65W,SocketAM2
Sempron 2100+ (DO),512K,rev.G2,65W,SocketAM2
Sempron 2800+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2
Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,35W,SocketAM2
Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3200+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2
Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3400+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3500+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3600+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3600+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron 3800+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2
Sempron LE-1100 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2
Sempron LE-1150 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2
Sempron LE-1200 (DE),512K,rev.G2,45W,SocketAM2
Sempron LE-1200 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2
Sempron LE-1250 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2
Sempron LE-1300 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2
سی پی یو برای مادربرد m2v asus

راهنمای مادربرد m2v asus از نوع DDR2 سری AMD سوکت AM2 برند ایسوس ASUS می باشد که با فناوری توربو طراحی شده و این مادربرد دارای دو اسلات ساتا و دو اسلات IDE می باشد.

مادربرد ایسوس asus m2v-mx

  • Support AMD Socket AM2
  • DDR2 800 support
  • SATA on the Go
  • CrashFree BIOS 3
  • ASUS O.C. Profile