مادربرد MSI مدل k9n6pgm2-v2 از نوع ddr2 الپیکالا

قیمت مادربرد msi ddr2

مدل k9n6pgm2-v2 مادربرد ام اس ای دست دوم

مشخصات مادربرد ام اس ای

سوکت قابل پشتیبانی مادربردAM2+/AM2
پردازنده قابل پشتیبانیPhenom II
چیپ ست(NVIDIA MCP61P 6150SE)
نوع حاظه رمDDR2 667/800
کانال حافظه رمDual
تعداد اسلات DIMM2 عدد
حداکثر ظرفیت میزان رم8 گیگابایت
PCI-E X161
PCI-E GENGen1 (1×16)
PCI-E X11
PCI2
IDE1
SATAII2
USB 2.0 PORTS (REAR)4
SERIAL PORTS (REAR)1
VGA1
DIRECTXDX9
فرم فاکتور مادربردM-ATX
مشخصات مادربرد ام اس ای مدل k9n6pgm2-v2
انواع مادربرد الپیکالا
انواع مادربرد الپیکالا

مادربرد msi n1996

سی پی یو قابل پشتیبانی مادربرد msi n1996

socket AM2 for AMD Athlon 64/Athlon 64X2 CPU / AM2+ for AMD Phenom CPU / AM3 for AMD Phenom II / Athlon II CPU . (95W only)

مادربرد دست دوم DDR2 MSI مدل N1996 سوکت 775
مادربرد دست دوم DDR2 MSI مدل N1996 سوکت 775

لیست پردازنده های قابل پشتیبانی k9n6pgm2-v2 msi

AMD Athlon 64
2650e – ADG2650IAV4DP / ADG2650DPBOX
3000+ – ADA3000IAA4CN / ADA3000CNBOX
3000+, F2, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
3200+ – ADH3200IAA4DE / ADH3200DEBOX
3200+, G1, 45W, FSB200, L2 Cache 512K, Lima
3200+ – ADA3200IAA4CN / ADA3200CNBOX
3200+ – ADA3200IAA4CW / ADA3200CWBOX
3200+, F2, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
3500+ – ADD3500IAA4CN / ADD3500CNBOX
3500+, F2, 35W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
3500+ – ADH3500IAA4DE / ADH3500DEBOX
3500+, G1, 45W, FSB200, L2 Cache 512K, Lima
3500+ – ADA3500IAA4CN / ADA3500CNBOX
3500+ – ADA3500IAA4CW / ADA3500CWBOX
3500+, F2, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
3500+ – ADA3500IAA4DH / ADA3500DHBOX
3500+, F3, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
3800+ – ADH3800IAA4DE / ADH3800DEBOX
3800+, G1, 45W, FSB200, L2 Cache 512K, Lima
3800+ – ADA3800IAA4CN / ADA3800CNBOX
3800+ – ADA3800IAA4CW / ADA3800CWBOX
3800+, F2, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
3800+ – ADA3800IAA4DH / ADA3800DHBOX
3800+, F3, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
4000+ – ADA4000IAA4CW / ADA4000CWBOX
4000+, F2, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
4000+ – ADA4000IAA4DH / ADA4000DHBOX
4000+, F3, 59W, Orleans, FSB200, L2 Cache 512K, Orleans
LE-1600 – ADH1600IAA5DH / ADH1600DHBOX
LE-1600, F3, 45W, Orleans, FSB200, L2 Cache 1024K
LE-1620 – ADH1620IAA5DH / ADH1620DHBOX
LE-1620, F3, 45W, Orleans, FSB200, L2 Cache 1024K
LE-1640 – ADH1640IAA4DP / ADH1640DPBOX
LE-1640, ADH1640IAA4DP, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB, TDP 45 Watt, Rev G2, Sparta
LE-1640 – ADH1640IAA5DH / ADH1640DHBOX
LE-1640, F3, 45W, Orleans, FSB200, L2 Cache 1024K
LE-1640 – ADH1640IAA5DP / ADH1640DPBOX
LE-1640, G2, 45W, 512K, FSB200, L2 Cache 512K, Sparta
LE-1660 – ADH1660IAA4DP / ADH1660DPBOX
LE-1660, ADH1660IAA4DP, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB, TDP 45 Watt, Rev G2, Sparta
LE-1660, G2, 45W, 512K, FSB200, L2 Cache 512K, Sparta
AMD Athlon 64 FX
FX-62 – ADAFX62IAA6CS / ADAFX62CSBOX
FX-62, F2, 125W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M, FX62
AMD Athlon 64 X2
3250e – ADJ3250IAA5DO
3600+ – ADO3600IAA4CU / ADO3600CUBOX
3600+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x256K
3600+ – ADO3600IAA5DD / ADO3600DDBOX
3600+ – ADO3600IAA5DL
3600+, G1, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
3800+ – ADD3800IAA5CU
3800+ – ADD3800IAT5CU / ADD3800CUBOX
3800+, F2, 35W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
3800+ – ADO3800IAA5CS / ADO3800CSBOX
3800+ – ADO3800IAA5CU / ADO3800CUBOX
3800+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
3800+ – ADO3800IAA5CZ / ADO3800CZBOX
3800+, F3, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
3800+ – ADA3800IAA5CU / ADA3800CUBOX
3800+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
4000+ – ADO4000IAA6CS / ADO4000CSBOX
4000+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
4000+ – ADO4000IAA5DD / ADO4000DDBOX
4000+, G1, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4000+ – ADA4000IAA6CS / ADA4000CSBOX
4000+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
4050e – ADH4050IAA5DO / ADH4050DOBOX
4050e, ADH4050IAA5DO, 2.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 45 Watt, Rev G2, Brisbane
4050e, G2, 45W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M
4200+ – ADO4200IAA5CU / ADO4200CUBOX
4200+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
4200+ – ADO4200IAA5DD / ADO4200DDBOX
4200+, G1, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4200+ – ADO4200IAA5DO / ADO4200DOBOX
4200+, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4200+ – ADA4200IAA5CU / ADA4200CUBOX
4200+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
4400+ – ADO4400IAA6CS / ADO4400CSBOX
4400+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
4400+ – ADA4400IAA6CS / ADA4400CSBOX
4400+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
4400+ – ADO4400IAA5DD / ADO4400DDBOX
4400+, G1, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4400+ – ADO4400IAA5DO / ADO4400DOBOX
4400+ – ADO4400IAA5DU
4400+, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4450B – ADH445BIAA5DO / ADH445BDOBOX
4450B, ADH445BIAA5DO, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
4450B, G2, 45W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M, AVS, AVS
4450e – ADH4450IAA5DO / ADH4450DOBOX
4450e, ADH4450IAA5DO, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 45 Watt, Rev G2, Brisbane
4450e, G2, 45W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M
4600+ – ADO4600IAA5CS
4600+ – ADO4600IAA5CU / ADO4600CUBOX
4600+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
4600+ – ADA4600IAA5CU / ADA4600CUBOX
4600+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
4600+ – ADO4600IAA5CZ / ADO4600CZBOX
4600+, F3, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
4600+ – ADO4600IAA5DO / ADO4600DOBOX
4600+, G2, 45W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4800+ – ADO4800IAA6CS / ADO4800CSBOX
4800+, F2, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
4800+ – ADA4800IAA6CS / ADA4800CSBOX
4800+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
4800+ – ADO4800IAA5DD / ADO4800DDBOX
4800+, G1, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4800+ – ADO4800IAA5DO / ADO4800DOBOX
4800+, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
4850e – ADH4850IAA5DO / ADH4850DOBOX
4850e, ADH4850IAA5DO, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 45 Watt, Rev G2, Brisbane
4850e, G2, 45W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M
5000+ – ADO5000IAA5CZ / ADO5000CZBOX
5000+, F3, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
5000+ – ADA5000IAA5CS / ADA5000CSBOX
5000+ – ADA5000IAA5CU / ADA5000CUBOX
5000+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
5000+ – ADA5000IAA5CZ
5000+, F3, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x512K
5000+ – ADO5000IAA5DO / ADO5000DOBOX
5000+ – ADO5000IAA5DS / ADO5000DSWOF
5000+ – ADO5000IAA5DU
5000+, Black Edition, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
5000B – ADO500BIAA5DO
5000B, ADO500BIAA5DO, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5000B, G2, 65W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M, AVS, AVS
5050e – ADH5050IAA5DO / ADH5050DOBOX
5200+ – ADO5200IAA6CZ / ADO5200CZBOX
5200+, F3, 65W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
5200+ – ADO5200IAA5DD / ADO5200DDBOX
5200+ – ADO5200IAA5DO / ADO5200DOBOX
5200+, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
5200+ – ADA5200IAA6CS / ADA5200CSBOX
5200+, F2, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
5200+ – ADA5200IAA6CZ / ADA5200CZBOX
5200+, F3, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
5200B – ADO520BIAA5DO
5200B, ADO520BIAA5DO, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5200B, G2, 65W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M, AVS, AVS
5400+ – ADO5400IAA5DO / ADO5400DOBOX
5400+ – ADO5400IAA5DS / ADO5400DSWOF
5400+, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
5400+ – ADA5400IAA5CZ / ADA5400CZBOX
5400B – ADO540BIAA5DO / ADO540BDOBOX
5400B, ADO540BIAA5DO, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5400B, G2, 65W, Brisbane, FSB200, L2 Cache 1M, AVS, AVS
5600+ – ADA5600IAA6CZ / ADA5600CZBOX
5600+, F3, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
5600+ – ADO5600IAA5DO / ADO5600DOBOX
5600+, G2, 65W, FSB200, L2 Cache 2x512K
5600+ – ADA5600IAA5DO / ADA5600DOBOX
5600+, ADA5600IAA5DO, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 76 Watt, Rev G2, Brisbane
5600+, G2, 76W, FSB200, L2 Cache 2x512K
5800+ – ADA5800IAA5DO
5800+, G2, 76W, FSB200, L2 Cache 2x512K
6000+ – ADV6000IAA5DO / ADV6000DOBOX
6000+, G2, 89W, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
6000+ – ADX6000IAA6CZ / ADX6000CZBOX
6000+, F3, 125W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
6000+ – ADA6000IAA6CZ / ADA6000CZBOX
6000+, F3, 89W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
OK?
6400+ – ADX6400IAA6CZ / ADX6400CZBOX / ADX6400CZWOF
6400+, sample, F3, 125W, Windsor, FSB200, L2 Cache 2x1M
OK?
BE-2300 – ADH2300IAA5DD / ADH2300DDBOX
BE-2300, G1, 45W, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
BE-2300 – ADH2300IAA5DO / ADH2300DOBOX
BE-2300, ADH2300IAA5DO, 1.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 45 Watt, Rev G2, Brisbane
BE-2300, G2, 45W, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
BE-2350 – ADH2350IAA5DD / ADH2350DDBOX
BE-2350, G1, 45W, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
BE-2350 – ADH2350IAA5DO / ADH2350DOBOX
BE-2350, ADH2350IAA5DO, 2.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 45 Watt, Rev G2, Brisbane
BE-2350, G2, 45W, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
BE-2400 – ADH2400IAA5DO / ADH2400DOBOX
BE-2400, ADH2400IAA5DO, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 45 Watt, Rev G2, Brisbane
BE-2400, G2, 45W, FSB200, L2 Cache 2x512K
OK?
AMD Athlon II
170u – AD170UEAK13GM
170u, AD170UEAK13GM, 2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 20 Watt, Rev C3, Sargas
AMD Athlon II X2
215 – ADX215OCK22GQ
215, ADX215OCK22GQ, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Regor
215 – ADX215OCK22GM / ADX215OCGMBOX
215, ADX215OCK22GM, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
220 – ADX220OCK22GM / ADX220OCGMBOX
220, ADX220OCK22GM, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
225 – ADX225OCK22GM (Never released)
225, ADX225OCK22GM, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
235e – AD235EHDK23GQ / AD235EHDGQBOX
235e, AD235EHDK23GQ, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C2, Regor
240 – ADX240OCK23GQ / ADX240OCGQBOX
240, ADX240OCK23GQ, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Regor
240e – AD240EHDK23GQ / AD240EHDGQBOX
240e, AD240EHDK23GQ, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C2, Regor
240e – AD240EHDK23GM / AD240EHDGMBOX
240e, AD240EHDK23GM, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Regor
245 – ADX245OCK23GQ / ADX245OCGQBOX
245, ADX245OCK23GQ, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Regor
245 – ADX245OCK23GM / ADX245OCGMBOX
245, ADX245OCK23GM, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
245e – AD245EHDK23GM / AD245EHDGMBOX
245e, AD245EHDK23GM, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Regor
250 – ADX250OCK23GQ / ADX250OCGQBOX
250, ADX250OCK23GQ, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Regor
250 – ADX250OCK23GM / ADX250OCGMBOX
250, ADX250OCK23GM, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
250e – AD250EHDK23GM / AD250EHDGMBOX
250e, AD250EHDK23GM, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Regor
255 – ADX255OCK23GQ / ADX255OCGQBOX
255, ADX255OCK23GQ, 3.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Regor
255 – ADX255OCK23GM / ADX255OCGMBOX
255, ADX255OCK23GM, 3.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
260 – ADX260OCK23GM / ADX260OCGMBOX
260, ADX260OCK23GM, 3.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
260u – AD260USCK23GM
260u, AD260USCK23GM, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 25 Watt, Rev C3, Regor
265 – ADX265OCK23GM / ADX265OCGMBOX
265, ADX265OCK23GM, 3.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
270 – ADX270OCK23GM / ADX270OCGMBOX
270, ADX270OCK23GM, 3.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Regor
AMD Athlon II X3
400e – AD400EHDK32GI / AD400EHDGIBOX
400e, AD400EHDK32GI, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 45 Watt, Rev C2, Rana
405e – AD405EHDK32GI / AD405EHDGIBOX
405e, AD405EHDK32GI, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 45 Watt, Rev C2, Rana
405e – AD405EHDK32GM / AD405EHDGMBOX
405e, AD405EHDK32GM, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Rana
415e – AD415EHDK32GM / AD415EHDGMBOX
415e, AD415EHDK32GM, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Rana
420e – AD420EHDK32GM / AD420EHDGMBOX
420e, AD420EHDK32GM, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Rana
425 – ADX425WFK32GI / ADX425WFGIBOX
425, ADX425WFK32GI, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Rana
435 – ADX435WFK32GI / ADX435WFGIBOX
435, ADX435WFK32GI, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Rana
435 – ADX435WFK32GM / ADX435WFGMBOX
435, ADX435WFK32GM, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Rana
440 – ADX440WFK32GI / ADX440WFGIBOX
440, ADX440WFK32GI, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Rana
440, ADX440WFK32GI, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Rana
440 – ADX440WFK32GM / ADX440WFGMBOX
440, ADX440WFK32GM, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Rana
445 – ADX445WFK32GM / ADX445WFGMBOX
445, ADX445WFK32GM, 3.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Rana
450 – ADX450WFK32GM / ADX450WFGMBOX
450, ADX450WFK32GM, 3.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Rana
455 – ADX455WFK32GM / ADX455WFGMBOX
455, ADX455WFK32GM, 3.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Rana
AMD Athlon II X4
600e – AD600EHDK42GI / AD600EHDGIBOX
600e, AD600EHDK42GI, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C2, Propus
605e – AD605EHDK42GI / AD605EHDGIBOX
605e, AD605EHDK42GI, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C2, Propus
605e – AD605EHDK42GM / AD605EHDGMBOX
605e, AD605EHDK42GM, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Propus
610e – AD610EHDK42GM / AD610EHDGMBOX
610e, AD610EHDK42GM, 2.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Propus
615e – AD615EHDK42GM / AD615EHDGMBOX
615e, AD615EHDK42GM, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 45 Watt, Rev C3, Propus
620 – ADX620WFK42GI / ADX620WFGIBOX
620, ADX620WFK42GI, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Propus
630 – ADX630WFK42GI / ADX630WFGIBOX
630, ADX630WFK42GI, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Propus
630 – ADX630WFK42GM / ADX630WFGMBOX
630, ADX630WFK42GM, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Propus
635 – ADX635WFK42GI / ADX635WFGIBOX
635, ADX635WFK42GI, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Propus
635, ADX635WFK42GI, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Propus
635 – ADX635WFK42GM / ADX635WFGMBOX
635, ADX635WFK42GM, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Propus
640 – ADX640WFK42GM / ADX640WFGMBOX
640, ADX640WFK42GM, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Propus
645 – ADX645WFK42GM / ADX645WFGMBOX
645, ADX645WFK42GM, 3.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Propus
650 – ADX650WFK42GM / ADX650WFGMBOX
650, ADX650WFK42GM, 3.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, TDP 95 Watt, Rev C3, Propus
AMD Athlon X2
4200+ – ADO4200IAA5DO / ADO4200DOBOX
4200+, ADO4200IAA5DO, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
4400+ – ADO4400IAA5DO / ADO4400DOBOX
4400+, ADO4400IAA5DO, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
4400+ – ADO4400IAA5DU
4400+, ADO4400IAA5DU, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
4600+ – ADO4600IAA5DO / ADO4600DOBOX
4600+, ADO4600IAA5DO, 2.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
4800+ – ADO4800IAA5DO / ADO4800DOBOX
4800+, ADO4800IAA5DO, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5000+ – ADO5000IAA5DS / ADO5000DSWOF
5000+, ADO5000IAA5DS, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5000+ – ADO5000IAA5DO / ADO5000DOBOX
5000+, ADO5000IAA5DO, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5000+ – ADO5000IAA5DU
5000+, ADO5000IAA5DU, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5000+ – AD5000ODJ22GI / AD5000ODGIBOX
5000+, AD5000ODJ22GI, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Brisbane
5000+, AD5000OGJ22GI, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Brisbane
5200+ – ADO5200IAA5DO / ADO5200DOBOX
5200+, ADO5200IAA5DO, 2.7 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5400+ – ADO5400IAA5DS / ADO5400DSWOF
5400+, ADO5400IAA5DS, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5400+ – ADO5400IAA5DO / ADO5400DOBOX
5400+, ADO5400IAA5DO, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5600+ – ADO5600IAA5DO / ADO5600DOBOX
5600+, ADO5600IAA5DO, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
5800+ – ADA5800IAA5DO
5800+, ADA5800IAA5DO, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 76 Watt, Rev G2, Brisbane
6000+ – ADV6000IAA5DO / ADV6000DOBOX
6000+, ADV6000IAA5DO, 3.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, TDP 89 Watt, Rev G2, Brisbane
6500 – AD6500WCJ2BGH / AD6500WCGHBOX
6500, AD6500WCJ2BGH, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, kuma
7450 – AD7450WCJ2BGH
7550 – AD7550WCJ2BGH
7750 – AD775ZWCJ2BGH / AD775ZWCGHBOX
7750 – AD7750WCJ2BGH / AD7750WCGHBOX
7850 – AD785ZWCJ2BGH / AD785ZWCGHBOX
AMD Phenom II X2
545 – HDX545WFK2DGI / HDX545WFGIBOX
545 – HDX545WFK2DGM
550 – HDX550WFK2DGM / HDX550WFGMBOX
550 – HDZ550WFK2DGI / HDZ550WFGIBOX
555 – HDZ555WFK2DGM / HDZ555WFGMBOX
560 – HDZ560WFK2DGM / HDZ560WFGMBOX
AMD Phenom II X3
700e – HD700EOCK3DGI
700e, HD700EOCK3DGI, 2.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Heka
705e, HD705EOCK3DGI, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Heka
710, HDX710WFK3DGI, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Heka
715, HDZ715WCJ3DGI, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Heka
720, HDZ720WFK3DGI, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Heka
720, HDX720WFK3DGI, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Heka
740, HDZ740WFK3DGI, 3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Heka
AMD Phenom II X4
805 – HDX805WFK4FGI / HDX805WFGIBOX
805, HDX805WFK4FGI, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 4 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Deneb
810 – HDX810WFK4FGI / HDX810WFGIBOX
810, HDX810WFK4FGI, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 4 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Deneb
820 – HDX820WFK4FGI
820, HDX820WFK4FGI, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 4 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Deneb
840T – HD840TWFK4DGR
840T, HD840TWFK4DGR, 2.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev E0, Zosma
900e – HD900EOCK4DGI
900e, HD900EOCK4DGI, 2.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Deneb
905e – HD905EOCK4DGI / HD905EOCGIBOX
905e, HD905EOCK4DGI, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Rev C2, Deneb
910 – HDX910WFK4DGI / HDX910WFGIBOX
910, HDX910WFK4DGI, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Deneb
910e – HD910EOCK4DGM / HD910EOCGMBOX
910e, HD910EOCK4DGM, 2.6 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Rev C3, Deneb
925 – HDX925WFK4DGI / HDX925WFGIBOX
925, HDX925WFK4DGI, 2.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Rev C2, Deneb
925 – HDX925WFK4DGM / HDX925WFGMBOX
945 – HDX945WFK4DGI / HDX945WFGIBOX
945 – HDX945WFK4DGM / HDX945WFGMBOX
955 – HDX955FBK4DGM
955 – HDX955WFK4DGM
960T – HD96ZTWFK4DGR / HD96ZTWFGRBOX
965 – HDZ965FBK4DGM / HDZ965FBGMBOX
965 – HDZ965FBK4DGI / HDZ965FBGIBOX
AMD Phenom II X6
1035T – HDT35TWFK6DGR / HDT35TWFGRBOX
1045T – HDT45TWFK6DGR / HDT45TWFGRBOX
1055T – HDT55TWFK6DGR / HDT55TWFGRBOX
AMD Phenom X3
8250e – HD8250ODJ3BGH / HD8250ODGHBOX
8250e, HD8250ODJ3BGH, 1.9 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Rev B3, Toliman
8400 – HD8400WCJ3BGD
8400, HD8400WCJ3BGD, 2.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Toliman
8450 – HD8450WCJ3BGH / HD8450WCGHBOX
8450, HD8450WCJ3BGH, 2.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Toliman
8450e – HD8450ODJ3BGH / HD8450ODGHBOX
8450, HD8450ODJ3BGH, 2.1 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Rev B3, Toliman
8550 – HD8550WCJ3BGH / HD8550WCGHBOX
8550, HD8550WCJ3BGH, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Toliman
8600 – HD8600WCJ3BGD
8600, HD8600WCJ3BGD, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Toliman
8600B – HD860BWCJ3BGD / HD860BWCGDBOX
8600B – HD860BWCJ3BGD / HD860BWCGDBOX
8600B – HD860BWCJ3BGH / HD860BWCGHBOX
8600B, HD860BWCJ3BGD, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Toliman
8600B – HD860BWCJ3BGH / HD860BWCGHBOX
8600B, HD860BWCJ3BGH, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Toliman
8650 – HD8650WCJ3BGH / HD8650WCGHBOX
8650, HD8650WCJ3BGH, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 1.5MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Toliman
8750 – HD875ZWCJ3BGH / HD875ZWCGHBOX
8750 – HD8750WCJ3BGH / HD8750WCGHBOX
8750 – HD8750WCJ3BGH / HD8750WCGHBOX
8750 – HD875ZWCJ3BGH / HD875ZWCGHBOX
8750, B3, 95W, FSB200, L2 Cache 3*512K, Toliman
8850 – HD8850WCJ3BGH / HD8850WCGHBOX
AMD Phenom X4
9100e – HD9100OBJ4BGD
9100e, HD9100OBJ4BGD, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Rev B2, Agena
9150e – HD9150ODJ4BGH / HD9150ODGHBOX
9150e, B3, 65W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
9350e – HD9350ODJ4BGH / HD9350ODGHBOX
9350e, HD9350ODJ4BGH, 2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Rev B3, Agena
9450e – HD9450ODJ4BGH / HD9450ODGHBOX
9500 – HD9500WCJ4BGD / HD9500WCGDBOX
9500, HD9500WCJ4BGD, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Agena
9550 – HD9550WCJ4BGH / HD9550WCGHBOX
9550, B3, 125W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
OK?
9550, B3, 95W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
OK?
9550, HD9550WCJ4BGH, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Agena
9600 – HD9600WCJ4BGD / HD9600WCGDBOX
9600, HD9600WCJ4BGD, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Agena
9600 – HD9600WCJ4BGD / HD9600WCGDBOX
9600 – HD960ZWCJ4BGD / HD960ZWCGDBOX
9600, B2, 95W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
9600 – HD960ZWCJ4BGD / HD960ZWCGDBOX
9600, HD960ZWCJ4BGD, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Agena
9600B – HD960BWCJ4BGD
9600B, B2, 95W, FSB200, L2 Cache 4*512K, AVs, AVS, Agena
9600B, HD960BWCJ4BGD, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B2, Agena
9600B, B3, 95W, FSB200, L2 Cache 4*512K, AVs, AVS, Agena
9600B, HD960BWCJ4BGH, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Agena
9650 – HD9650WCJ4BGH / HD9650WCGHBOX
9650, HD9650WCJ4BGH, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Agena
9750 – HD9750XAJ4BGH / HD9750XAGHBOX
9750, HD9750XAJ4BGH, 2.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 125 Watt, Rev B3, Agena
9750 – HD9750WCJ4BGH / HD9750WCGHBOX
9750, B3, 95W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
9750, HD9750WCJ4BGH, 2.4 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Agena
9850 – HD9850XAJ4BGH / HD9850XAGHBOX
9850 – HD985ZXAJ4BGH / HD985ZXAGHBOX
9850, B3, 125W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
9850 – HD9850WCJ4BGH
9850, HD9850WCJ4BGH, 2.5 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB, L3 2 MB, TDP 95 Watt, Rev B3, Agena
9950 – HD995ZFAJ4BGH / HD995ZFAGHBOX
9950, B3, 140W, FSB200, L2 Cache 4*512K, Agena
AMD Second Generation Opteron
1212 – OSA1212IAA6CS / OSA1212CSBOX 1212 – OSA1212IAA6CZ / OSA1212CZBOX
1214 – OSA1214IAA6CS / OSA1214CSBOX 1214 – OSA1214IAA6CZ / OSA1214CZBOX
1214, 2.2 GHz, FSB200, L2 Cache 2*1M
1216 – OSA1216IAA6CS / OSA1216CSBOX 1216 – OSA1216IAA6CZ / OSA1216CZBOX
1218 – OSA1218IAA6CS / OSA1218CSBOX 1218 – OSA1218IAA6CZ / OSA1218CZBOX
1218, 2.6 GHz, FSB200, L2 Cache 2*1M
AMD Sempron
140 – SDX140HBK13GQ / SDX140HBGQBOX
145 – SDX145HBK13GM / SDX145HBGMBOX
2100+, SDO2100IAA4DO, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB, TDP 65 Watt, Rev G2, Brisbane
2200 – SDO2200IAA4DO
2300 – SDO2300IAA4DO / SDO2300DOBOX
2800+ – SDA2800IAA2CN / SDA2800CNBOX
3000+ – SDD3000IAA3CN / SDD3000CNBOX
3000+, F2, 35W, Manila, FSB200, L2 Cache 256K, Manila
3000+ – SDA3000IAA3CN / SDA3000CNBOX
3000+, F2, 59W, Manila, FSB200, L2 Cache 256K, Manila
3200+ – SDD3200IAA2CN / SDD3200CNBOX
3200+ – SDA3200IAA2CN / SDA3200CNBOX
3200+ – SDA3200IAA2CW / SDA3200CWBOX / SDA3200CWWOF
3400+ – SDD3400IAA3CN / SDD3400CNBOX
3400+, F2, 35W, Manila, FSB200, L2 Cache 256K, Manila
3400+ – SDA3400IAA3CN / SDA3400CNBOX
3400+ – SDA3400IAA3CW / SDA3400CWBOX
3500+ – SDA3500IAA2CN / SDA3500CNBOX
3500+ – SDA3500IAA2CW
3600+ – SDA3600IAA3CN / SDA3600CNBOX
3600+ – SDA3600IAA3CW / SDA3600CWBOX
3800+ – SDA3800IAA3CN / SDA3800CNBOX
LE-1100 – SDH1100IAA3DE / SDH1100DEBOX
LE-1100, G1, 45W, 256K, FSB200, Lima
LE-1150 – SDH1150IAA3DE / SDH1150DEBOX
LE-1200 – SDH1200IAA4DE / SDH1200DEBOX
LE-1200 – SDH1200IAA4DP / SDH1200DPBOX
LE-1250, G2, 45W, 512K, FSB200, L2 Cache 512K, Sparta
LE-1250, SDH1250IAA4DP, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB, TDP 45 Watt, Rev G2, Sparta
LE-1250, SDH1250IAA4DW, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB, TDP 45 Watt, Rev G2, Sparta
LE-1300 – SDH1300IAA4DP / SDH1300DPBOX
LE-1300, SDH1300IAA4DP, 2.3 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB, TDP 45 Watt, Rev G2, Sparta
AMD Sempron X2
2100 – SDO2100IAA4DD / SDO2100DDBOX
2100 – SDO2100IAA4DO / SDO2100DOBOX
2200 – SDO2200IAA4DO
2300 – SDO2300IAA4DO / SDO2300DOBOX

Chipset

NVIDIA MCP61P 6150SE

حافظه اصلی رم مادربرد

Supports Dual Channel DDR2 667/800
2 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
Supports a maximum memory size up to 8GB.

اسلات های مادربرد ام اس ای

One PCI Express 1.0 x16 slot
One PCI Express 1.0 x1 slot
Two PCI slots (support 3.3v/5v PCI bus interface)

گرافیک آنبرد مادربرد ام اس ای

One IDE port by NVIDIA GeForce 6150SE

On-Board SATA

Two SATA II ports by NVIDIA® GeForce 6150SE