مادربرد اینتل مدل intel D945prs سوکت 775 نوع حافظه ddr2 الپیکالا

قیمت مادربرد اینتل ddr2

قیمت مادربرد اینتل دی دی ار تو دست دوم

مشخصات مادربرد اینتل

مارک مادربردIntel
نوع چیپ ستIntel 945G Express / Intel ICH7R
پردازنده پشتیبانیPentium 4 – Celeron D – Pentium D
سوکت مادربردLGA775 Socket
سرعت حافظه رم1066 MHz
تعداد  usb4 x USB 2.0
اسلات کارت گرافیگدارد
گرافیک آنبردندارد
کارت شبکهGigabit Ethernet
نوع حافظه رمDDR2 SDRAM 400 MHz, 533 MHz, 667 MHz
نوع کارت صدا         6 کاناله
مشخصات مادربرد اینتل سوکت 775

مادربرد اینتل d945prsp

مادربرد اینتل سوکت 775 d945gcnl نوع حافظه ddr2 سوکت پردازده LGA-775 با چیپ ست 945 می باشد که مادربرد اینتل دسکتاپ بوده برای اسمبل کیس کامپیوتر اداری مناسب می باشد.

انواع مادربرد الپیکالا
انواع مادربرد الپیکالا

لیست پردازنده مادربرد اینتل intel D945prs

Intel Celeron
420 – HH80557RG025512 / BX80557420 / BXC80557420
420, 1.6 GHz, 512 KB, Conroe-L, 0.065 micron, Stepping A1, 35 Watt, 800 MHz FSB
430 – HH80557RG033512 / BX80557430 / BXC80557430
430, 1.8 GHz, 512 KB, Conroe-L, 0.065 micron, Stepping A1, 35 Watt, 800 MHz FSB
440 – HH80557RG041512 / BX80557440 / BXC80557440
440, 2 GHz, 512 KB, Conroe-L, 0.065 micron, Stepping A1, 35 Watt, 800 MHz FSB
Intel Celeron D
325J – B80547RE061256 / JM80547RE061256 / BX80547RE2533C
325J, 2.53 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
326 – HH80547RE061CN / JM80547RE061CN / BX80547RE2533CN
326, 2.53 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
330J – B80547RE067256 / JM80547RE067256 / BX80547RE2667C
330J, 2.66 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
331 – HH80547RE067CN / JM80547RE067CN / BX80547RE2667CN
331, 2.66 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
335J – B80547RE072256 / JM80547RE072256 / BX80547RE2800C
335J, 2.8 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
336 – HH80547RE072CN / JM80547RE072CN / BX80547RE2800CN
336, 2.8 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
340J – B80547RE077256 / JM80547RE077256 / BX80547RE2933C
340J, 2.93 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
341 – HH80547RE077CN / JM80547RE077CN / BX80547RE2933CN
341, 2.93 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
345J – B80547RE083256 / JM80547RE083256 / BX80547RE3066C
345J, 3.06 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
346 – HH80547RE083CN / JM80547RE083CN / BX80547RE3066CN
346, 3.06 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
351 – HH80547RE088CN / JM80547RE088CN / BX80547RE3200CN
351, 3.2 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
352 – HH80552RE088512 / BX80552352
352, 3.2 GHz, 512 KB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping C1, 86 Watt, 533 MHz FSB
355 – HH80547RE093CN / BX80547RE3330CN
355, 3.33 GHz, 256 KB, Prescott, 0.090 micron, Stepping G1, 73 Watt, 533 MHz FSB
356 – HH80552RE093512 / BX80552356
356, 3.33 GHz, 512 KB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping C1, 86 Watt, 533 MHz FSB
360 – HH80552RE099512 / BX80552360
360, 3.46 GHz, 512 KB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping D0, 65 Watt, 533 MHz FSB
365 – HH80552RE104512 / BX80552365
365, 3.6 GHz, 512 KB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping D0, 65 Watt, 533 MHz FSB
Intel Pentium 4
505 / 505J – JM80547PE0671M / BX80547PE2667E / BX80547PE2667EJ
505J, 2.66 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
506 – HH80547PE0671MN / JM80547PE0671MN / BX80547PE2667EN
506, 2.66 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
516 – HH80547PE0771MN / JM80547PE0771MN / BX80547PE2933EN
516, 2.93 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 533 MHz FSB
516, 2.93 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping G1, 84 Watt, 533 MHz FSB
519K – HH80547PE0831MN / JM80547PE0831MN / BX80547PE3066EN
519K, 3.06 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping G1, 84 Watt, 533 MHz FSB
520 / 520J – HH80547PG0721M / JM80547PG0721M / BX80547PG2800E / BX80547PG2800EJ
520, 2.8 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping D0, 84 Watt, 800 MHz FSB
521 – HH80547PG0721MM / JM80547PG0721MM / BX80547PG2800EK
521, 2.8 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
524 – HH80547PE0831MM / BX80547PE3066E
524, 3.06 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping G1, 84 Watt, 533 MHz FSB
530 / 530J – HH80547PG0801M / JM80547PG0801M / BX80547PG3000E / BX80547PG3000EJ
530, 3 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping D0, 84 Watt, 800 MHz FSB
530 / 530J – HH80547PG0801M / JM80547PG0801M / BX80547PG3000E / BX80547PG3000EJ
530J, 3 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
531 – HH80547PG0801MM / JM80547PG0801MM / BX80547PG3000EK / BX80547PG3000EKT
531, 3 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
540 / 540J – HH80547PG0881M / JM80547PG0881M / BX80547PG3200E / BX80547PG3200EJ
540, 3.2 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
541 – HH80547PG0881MM / JM80547PG0881MM / BX80547PG3200EK
541, 3.2 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
550 / 550J – JM80547PG0961M / BX80547PG3400E / BX80547PG3400EJ
550, 3.4 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
550 / 550J – JM80547PG0961M / BX80547PG3400E / BX80547PG3400EJ
550J, 3.4 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
551 – HH80547PG0961MM / JM80547PG0961MM / BX80547PG3400EK / BX80547PG3400EKT
551, 3.4 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 84 Watt, 800 MHz FSB
551, 3.4 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping G1, 84 Watt, 800 MHz FSB
560 / 560J – JM80547PG1041M / BX80547PG3600E / BX80547PG3600EJ
560, 3.6 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping D0, 115 Watt, 800 MHz FSB
560 / 560J – JM80547PG1041M / BX80547PG3600E / BX80547PG3600EJ
560J, 3.6 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 115 Watt, 800 MHz FSB
561 – JM80547PG1041MM / BX80547PG3600EK / BX80547PG3600EKT
561, 3.6 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 115 Watt, 800 MHz FSB
570 / 570J – JM80547PG1121M / BX80547PG3800E / BX80547PG3800EJ
570J, 3.8 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 115 Watt, 800 MHz FSB
571 – JM80547PG1121MM / BX80547PG3800EK
571, 3.8 GHz, 1 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping E0, 115 Watt, 800 MHz FSB
630 – HH80547PG0802MM / JM80547PG0802MM / BX80547PG3000F / BX80547PG3000FT
630, 3 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping N0, 84 Watt, 800 MHz FSB
631 – HH80552PG0802M / BX80552631 / BX80552631T / BX80552631T2
631, 3 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping B1, 86 Watt, 800 MHz FSB
631, 3 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping D0, 65 Watt, 800 MHz FSB
640 – HH80547PG0882MM / JM80547PG0882MM / BX80547PG3200F / BX80547PG3200FT
640, 3.2 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping N0, 84 Watt, 800 MHz FSB
641 – HH80552PG0882M / BX80552641 / BX80552641T / BX80552641T2
641, 3.2 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping B1, 86 Watt, 800 MHz FSB
641, 3.2 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping D0, 65 Watt, 800 MHz FSB
650 – HH80547PG0962MM / JM80547PG0962MM / BX80547PG3400F / BX80547PG3400FT
650, 3.4 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping N0, 84 Watt, 800 MHz FSB
650, 3.4 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping R0, 84 Watt, 800 MHz FSB
651 – HH80552PG0962M / BX80552651 / BX80552651T / BX80552651T2
651, 3.4 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping B1, 86 Watt, 800 MHz FSB
651, 3.4 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping D0, 65 Watt, 800 MHz FSB
660 – HH80547PG1042MM / JM80547PG1042MM / BX80547PG3600F / BX80547PG3600FT
660, 3.6 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping N0, 115 Watt, 800 MHz FSB
661 – HH80552PG1042M / BX80552661 / BX80552661T / BX80552661T2
661, 3.6 GHz, 2 MB, Cedar Mill, 0.065 micron, Stepping B1, 86 Watt, 800 MHz FSB
662 – HH80547PG1042MH
662 – HH80547PG1042MP
662, 3.6 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping R0, 115 Watt, 800 MHz FSB
660 – HH80547PG1042MM / JM80547PG1042MM / BX80547PG3600F / BX80547PG3600FT
670 – HH80547PG1122MM / JM80547PG1122MM / BX80547PG3800F / BX80547PG3800FT
670, 3.8 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping N0, 115 Watt, 800 MHz FSB
670, 3.8 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping R0, 115 Watt, 800 MHz FSB
672 – HH80547PG1122MH
672, 3.8 GHz, 2 MB, Prescott, 0.090 micron, Stepping R0, 115 Watt, 800 MHz FSB
Intel Pentium D
805 – HH80551PE0672MN / BX80551PE2666FN
805, 2.66 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping B0, 95 Watt, 533 MHz FSB
820 – HH80551PG0722MN / BX80551PG2800FN / BX80551PG2800FT
820, 2.8 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping A0, 95 Watt, 800 MHz FSB
820, 2.8 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping B0, 95 Watt, 800 MHz FSB
830 – HH80551PG0802MN / BX80551PG3000FN / BX80551PG3000FT
830, 3 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping A0, 130 Watt, 800 MHz FSB
830, 3 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping B0, 130 Watt, 800 MHz FSB
840 – HH80551PG0882MN / BX80551PG3200FN / BX80551PG3200FT
840, 3.2 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping A0, 130 Watt, 800 MHz FSB
840, 3.2 GHz, 2 MB, Smithfield, 0.090 micron, Stepping B0, 130 Watt, 800 MHz FSB
915 – HH80553PG0724MN / BX80553915 / BX80553915R
915, 2.8 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping C1, 95 Watt, 800 MHz FSB
920 – HH80553PG0724M / BX80553920 / BX80553920T / BX80553920T2
920, 2.8 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping B1, 95 Watt, 800 MHz FSB
925 – HH80553PG0804MN / BX80553925
925, 3 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping C1, 95 Watt, 800 MHz FSB
930 – HH80553PG0804M / BX80553930 / BX80553930T / BX80553930T2
930, 3 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping B1, 95 Watt, 800 MHz FSB
930, 3 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping C1, 95 Watt, 800 MHz FSB
935 – HH80553PG0884MN / BX80553935
935, 3.2 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping D0, 95 Watt, 800 MHz FSB
940 – HH80553PG0884M / BX80553940 / BX80553940T / BX80553940T2
940, 3.2 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping B1, 130 Watt, 800 MHz FSB
940, 3.2 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping C1, 95 Watt, 800 MHz FSB
945 – HH80553PG0964MN / BX80553945 / BX80553945R
945, 3.4 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping C1, 95 Watt, 800 MHz FSB
945, 3.4 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping D0, 95 Watt, 800 MHz FSB
950 – HH80553PG0964M / BX80553950 / BX80553950T
950, 3.4 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping B1, 130 Watt, 800 MHz FSB
950, 3.4 GHz, Presler, 0.065 micron, Stepping B1, 130 Watt, 800 MHz FSB
960 – HH80553PG1044M / BX80553960
960, 3.6 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping C1, 130 Watt, 800 MHz FSB
960, 3.6 GHz, 4 MB, Presler, 0.065 micron, Stepping D0, 95 Watt, 800 MHz FSB
لیست پردازنده مادربرد اینتل intel D945prs

motherboard intel 775 ddr2

INTEL D945PSN, AA C96906-404, LGA775, Motherboard +CPU D945 3.4GHz+ 1Gb+ I/O